Інформація фінансового управління Бориславської міської ради про реалізацію державної політики у сфері фінансів та виконання показників у межах бюджетних програм за 2019 рік

У відповідності до абзацу 3 пункту 5 статті 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Бориславської міської ради, як головний розпорядник коштів міського бюджету міста Борислава, оприлюднює інформацію щодо діяльності та виконання показників у межах, затверджених бюджетних програм за 2019 рік.

Фінансове управління Бориславської міської ради є виконавчим органом міської ради та забезпечує реалізацію бюджетної політики держави та місцевого самоврядування у сфері планування та аналізу дохідної частини міського бюджету міста Борислава, зведеного бюджету міста та фінансування видатків за затвердженими програмами.

У своїй діяльності фінансове управління міської ради керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, Кодексом законів про працю в Україні, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також Положенням про фінансове управління, затвердженим рішенням міської ради від 28 березня 2019 року №1779.

Основним напрямком роботи фінансового управління міської ради є здійснення функцій із складання проекту міського бюджету міста Борислава, надання методичних рекомендацій Східницькій селишній раді з питань складання бюджету, координації учасників бюджетного процесу, здійснення організації виконання бюджету за доходами та видатками, розробка нормативно актів , які стосуються бюджетного процесу.

В процесі вирішення пріоритетних завдань, передбачених завданнями та функціями фінансового управління, робота фінансового управління ґрунтувалася на принципах законності, обґрунтованості, збалансованості, цільового та ефективного використання бюджетних коштів та першочерговості соціально захищених статей видатків.

Про виконання поточних завдань, дохідної та видаткової частини бюджету міста Борислава за 2019 рік та виконання показників бюджетних програм по розпоряднику коштів міського бюджету фінансове управління міської ради за 2019 рік детальніше ТУТ.

Додаток:

  • інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету по фінансовому управлінню міської ради за 2019 рік;
  • інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми по розпоряднику коштів міського бюджету фінансове управління міської ради за програмою відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань;
  • інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми по розпоряднику коштів міського бюджету фінансове управління міської ради за програмою централізовані заходи з лікування хворих на цукровий діабет;
  • інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми по розпоряднику коштів міського бюджету фінансове управління міської ради за програмою керівництво і управління у бюджетній та фінансові сфері.