Інформація  щодо виконання показників у межах затверджених бюджетних програм за 2020 рік управління житлово-комунального господарства та енергозбереження  Бориславської міської ради як головного розпорядника бюджетних коштів

Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження  Бориславської міської ради, як головний розпорядник бюджетних коштів, оприлюднює інформацію щодо діяльності у 2020 році на виконання статті 28 Бюджетного кодексу України

Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження  Бориславської міської ради є  виконавчим органом Бориславської міської ради, підзвітним і підконтрольним раді, підпорядкованим виконавчому комітету та міському голові.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією, Законами України „Про місцеве самоврядування в України”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про запобігання корупції ”, „Про звернення громадян”, постановами Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про управління житлово-комунального господарства та енергозбереження  Бориславської міської ради  затвердженим рішенням міської ради від 23 грудня 2016 року №510 та іншими нормативними актами.

Для досягнення мети своєї діяльності управління виконує наступні функції:

– Організовує та координує діяльність підприємств комунальної власності  та підприємств-виконавців житлово-комунальних послуг інших форм власності, які підзвітні та підконтрольні управлінню.

– Готує пропозиції щодо комплексного розвитку житлового господарства міста з метою задоволення потреб населення у всіх видах житлово-комунальних послуг.

– Приймає участь у розробці проектів міських та регіональних програм, які належать до його компетенції.

– Здійснює в рамках  своєї  компетенції  контроль  за  станом  управління багатоквартирного житлового фонду  комунальної власності.

– В межах повноважень організовує за рахунок бюджетних коштів та інших коштів, не заборонених законодавством, будівництво, реконструкцію та ремонт об’єктів комунального господарства, житлових будинків, доріг, а також  капітальний ремонт  доріг міста в межах червоних ліній.

– Виконує функції замовника робіт з капітального ремонту житлового фонду, об’єктів  водо-каналізаційного господарства, об’єктів центрального теплопостачання, благоустрою, інженерної інфраструктури та контролює їх виконання.

– Організовує в установленому порядку закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання завдань, згідно чинного законодавства .

– Виконує функції головного розпорядника бюджетних  коштів відповідно до чинного законодавства.

– Проводить роз’яснювальну та організаційну роботу щодо вибору форми управління житловим будинком, зокрема зі створення ОСББ.

-Інформує голів ОСББ  щодо можливості залучення коштів з місцевого бюджету, а також кредитів комерційних банків для фінансування робіт з капітального ремонту будинків, у яких створено ОСББ чи ЖБК.

– Приймає участь у загальнобудинкових зборах на запрошення керівника ініціативної групи, голови будинкового комітету, ОСББ та ЖБК.

–  Розробляє та подає на затвердження міській раді Програму сприяння створенню та забезпечення функціонування ОСББ, ЖБК та будинкових комітетів у місті Бориславі.

– Здійснює роботу зі зверненнями громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян» – готує письмові відповіді на заяви та звернення громадян, контролює терміни розгляду заяв та звернень громадян, а також приймає заходи щодо усунення недоліків в межах повноважень управління.

– Інформує населення міста з питань житлово-комунальних послуг, діяльності ОСББ, енергозбереження  тощо через  засоби масової інформації та офіційний сайт міської ради.

– Приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об’єктів у порядку, встановленому законодавством.

Протягом 2020 року управлінням житлово-комунального господарства та  енергозбереження  Бориславської міської ради  розглянуто 1243 письмових звернень та листів, надійшло звернень з гарячої лінії «112» -590. Видано 28 ордерів  на проведення земляних робіт. Надійшло 127 листів, розпоряджень ЛОДА, протоколів нарад ЛОДА через систему електронного документообігу «Мегаполіс»  та підготовлено 85 відповідей та 37 звітів; інші листи взято для керівництва в роботі.

Впродовж 2020 року підготовлено 44 розпоряджень  міського голови, 49 рішень сесій міської ради, 43 рішень виконавчого комітету.

Управління  є  юридичною особою,  із штатною чисельністю 12 одиниць.

Загальна сума видатків затверджена у кошторисах доходів і видатків управління на 2020 рік становить 55003180,48 грн., касові видатки (використано) 53903799,25 грн. (98,0 %), в тому числі:

– кошторисні призначення за загальним фондом 33126702,48 грн., касові видатки (використано) 32794260,04 грн. (99,0 %),

– кошторисні призначення за спеціальним фондом  21876478,00 грн.,  касові видатки (використано) 21109539,21 грн. (96,5 %),

У 2020 році управлінням забезпечено виконання повноважень головного розпорядника бюджетних коштів за 13 бюджетними програмами.

Фінансування видатків управління житлово-комунального господарства та енергозбереження  міської ради здійснювалося за такими напрямками:

 1. КПКВ 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах». Затверджено кошторисом 2122298,00 грн.,  касові видатки (використано) 2091630,86 грн. (98,5%), в тому числі:

– кошторисні призначення за загальним фондом  2122298,00 грн., касові видатки (використано) 2091630,86 грн. (98,5%), а саме витрати на оплату праці та нарахування  становили-2010352,61 грн., витрати на оплату енергоносіїв-24092,45 грн., інші витрати-57185,80 грн.

За бюджетною програмою здійснюється фінансування діяльності управління житлово-комунального господарства та енергозбереження. Ціллю виконання бюджетної програми є забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства на території міста Борислава.

 1. КПКВ 1216014 «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів». Затверджено кошторисом 1382426,48 грн., касові видатки (використано) 1164659,52 грн. (84,2 %), в тому числі:

– кошторисні призначення за загальним фондом 1382426,48 грн., касові видатки (використано) 1164659,52 грн. (84,2%).

За  бюджетною програмою здійснюється фінансування на закупівлю контейнерів для роздільного сортування сміття. Ціллю виконання бюджетної програми є впровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів у місті Бориславі та смт. Східниця.

 1. КПКВ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів». Затверджено кошторисом по загальному фонду 23093918,00 грн., касові видатки (використано)  по загальному фонду 23082039,66 грн. (99,9%), в тому числі:

– кошторисні призначення за загальним фондом 23093918,00 грн., касові видатки (використано) 23082039,66 грн. (99,9%).

За  бюджетною програмою здійснюється фінансування поточного ремонту доріг, зимове утримання доріг та засобів безпеки дорожнього руху міста; санітарної очистки міста в т. ч. прибирання території вулиць, тротуарів  та кладовищ, робота транспорту, робота вантажників, прибирання та навантаження дорожнього змету на автомобілі, озеленення території міста; технічного обслуговування освітлювальних мереж міста; на закупівлю електричної енергії зовнішнього освітлення міста. Цілль виконання бюджетної програми спрямована на створення умов для розвитку рівня благоустрою населених пунктів, утримання обєктів благоустрою у належному стані в місті, створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорона навколишнього природного  середовища.

 1. КПКВ 1216071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання)» Затверджено кошторисом 5090700,00 грн., касові видатки (використано) 5090700,00 грн. (100,0%), в тому числі:

– кошторисні призначення за загальним  фондом 5090700,00 грн., касові видатки (використано) 5090700,00 грн. (100,0 %).

За бюджетною програмою здійснюється фінансування відшкодування КП “Вододар” різниці в тарифах на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для населення та відшкодування КП “Бориславтеплоенерго” різниці в тарифах на послуги централізованого опалення для населення. Ціллю виконання бюджетної програми є надання комунальним підприємствам відшкодування різниці між розміром тарифу та фактичними витратами.

 1. КПКВ 1216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» Затверджено кошторисом 105460,00 грн., касові видатки (використано) 33330,00 грн. (31,6%), в тому числі:

– кошторисні призначення за загальним  фондом 105460,00 грн., касові видатки (використано) 33330,00 грн. (31,6 %). За бюджетною програмою проводиться оплата ліквідаторів комунальних підприємств. Ціллю виконання бюджетної програми є реалізація іншої діяльності у сфері житлово-комунального господарства.

6.КПКВ 1218210 «Муніципальні формування з охорони громадського порядку». Затверджено кошторисом 1331900 грн., касові видатки (використано) 1331900,00 грн. (100%), в тому числі:

– кошторисні призначення за загальним фондом  1331900,00 грн., касові видатки (використано) 1331900,00 грн. (100%).

За  бюджетною програмою здійснюється фінансування діяльності у сфері охорони  громадського порядку  КП «Надра Борислава». Ціллю виконання бюджетної програми є контроль за утриманням в належному стані обєктів благоустрою.

 1. КПКВ 1217310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства». Затверджено кошторисом 5732981,00 грн., касові видатки (використано) 5406958,30 грн. (94,3%), в тому числі:

– кошторисні призначення за спеціальним фондом  5732981,00 грн., касові видатки (використано) 5406958,30 грн. 94,3%).

За бюджетною програмою проводилось  фінансування по влаштуванню вуличного освітлення по вул. С. Бандери (від будинку №207 по будинок №247б), будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Мазепи, підключення індивідуальних житлових будинків на вул. Довбуша, які розташовані в районі озера у мікрорайоні “Тустановичі”, до міської мережі побутової каналізації (4 черга), влаштування гімнастичного комплексу з баскетбольним щитом на дитячому ігровому майданчику в районі житлових будинків № 44,45,58,40 на вулиці Коваліва  – громадський бюджет, влаштування пішоходного переходу в районі ЗОШ №9 на вулиці Дрогобицькій з елементом обмеження швидкості руху автомобілів – громадський бюджет, капітальний ремонт конструкції середньої несучої стіни у підвальному приміщенні житлового будинку № 3  на площі І. Франка, капітальний ремонт трубопроводу побутової каналізації в районі  будинку № 63 на вул. Трускавецькій, капітальний ремонт тротуару по вул. С.Бандери по непарній стороні від перехрестя з вулицею Лісною до будинку №230, капітальний ремонт водопроводу на вул. Висока, Капітальний ремонт водопроводу по вул. Гірна в районі перехрестя з вул. Б.Хмельницького, капітальний ремонт підєднання поліетиленового водопроводу від багатоквартирних житлових будинкув №29, 47 та 49 по вул. Коваліва до старого водопроводу по вул. Коваліва, реконструкція водопроводу на  Івасюка в м. Бориславі, реконструкція  водопроводу  на вул. Січових Стрільців, реконструкція водопроводу на вулиці І. Мазепи, реконструкція водопроводу на вулиці Зеленій, реконструкція водопроводу на вулиці Шкільній від буд.№4 до буд. №8, реконструкція водопроводу діаметром 100 мм  від буд.№4 на вулиці Шкільна до буд.№2на вул. Грушевського, реконструкція водопроводу на вулиці Яворницького в районі будинку № 29 до вул. Грушевського в районі будинку № 13, реконструкція водопроводу на вулиці В. Великого в районі будинків № 1-№27, реконструкція водопроводу на вулиці Трускавецька в районі будинку № 49, реконструкція ділянки водопроводу в районі будинку № 29 та №47 по вул. Коваліва, реконструкція водопроводу діаметром 90-160 мм. на вулицях Дорошенка – В. Великого від перехрестя з вул. Довженка до перехрестя з вул.Весела, реконструкція водозабору по вул.Куліша та вул. О.Тихого в м. Бориславі Львівської області, реконструкція перепідключень абонентів вул.Куліша та вул. О.Тихого поліетиленового  водопроводу діаметром 160 та 110 мм., реконструкція водопроводу по вул.Дорошенка (4 черга), реконструкція прибудинкової території по вул.Шевченка,14, реконструкція ділянки водопроводу в районі будинків №29 та № 47 по вул. Коваліва, реконструкція підключення поліетиленового водопроводу діаметром 200 мм. у водопровід діаметром 250 мм на перехресті вул. Дорошенка та вул .Довженка, капітальний ремонт пасажирських ліфтів по вул. Коваліва 58, 1/2під’їзди, капітальний ремонт м’якого рулонного покриття покриття даху житлового будинкум на вул.600 річчя Борислава 20, капітальний ремонт вузла підкачування води до квартири 17 на вул. Шкільна, капітальний ремонт будинку ОСББ Молодіжне 10. Ціллю виконання бюджетної програми є реалізація державної політики спрямована на забезпечення сталого економічного розвитку міста Борислава в частині будівництва обєктів житлово-комунального господарства.

 1. КПКВ 1217330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності» Затверджено кошторисом 87743 грн., касові видатки (використано) 85101,82 грн. (97,0%), в тому числі:

– кошторисні призначення за спеціальним фондом  87743,00 грн., касові видатки (використано) 85101,82 грн. (97,0%).

За бюджетною програмою проводилось  фінансування по будівництву питтєвої галереї на вулиці Транспортній. Ціллю виконання бюджетної програми є реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування комунального господарства міста.

 1. КПКВ 1217350 «Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)» Затверджено кошторисом 30000,00 грн., касові видатки (використано) 30000,00 грн. (100,0%), в тому числі:

– кошторисні призначення за спеціальним фондом  30000,00 грн., касові видатки (використано) 30000,00 грн. (100,0%).

За бюджетною програмою проводилось  фінансування по виготовленню схеми оптимізації роботи системи теплопостачання міста. Ціллю виконання бюджетної програми було виготовлення схеми оптимізації роботи системи теплопостачання міста.

 1. КПКВ 1217461 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг». Затверджено кошторисом 8838381,00 грн., касові видатки (використано) 8710106,09 грн. (98,5 %), в тому числі:

– кошторисні призначення за спеціальним фондом 8838381,00 грн., касові видатки (використано) 8710106,09 грн. (98,5%).

За бюджетною програмою здійснюється фінансування капітального ремонту вулиць виготовлення ПКД з  капітального ремонт проїзної частини дороги на вул. Івасюка, капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Куліша, капітальний ремонт дороги (заїзду до будинків №49 та 47) на вул. Шевченка, виготовлення ПКД капітальний ремонт проїзної частини дороги по вул. Героїв ОУН-УПА від перехрестя з вул.Грушевського до автомобільного моста, виготовлення ПКД капітальний ремонт проїзної частини дороги по вул. Коваліва в районі магазину АТБ та будинків №14а, №41-31, експертиза ПКД капітальний ремонт дороги по вул. С.Бандери (постанова про відкриття виконавчого провадження), експертиза ПКД капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Б.Хмельницького (постанова про відкриття виконавчого провадження), капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Дорошенка, капітальний ремонт проїзної частини дороги  від будинку № 20 до будинку № 109 на вул. Грушевського, виготовлення ПКД  капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Гірній від медичного коледжу до перехрестя із вул. Короленка, капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Шкільній від будинку № 22 до будинку 37,виготовлення ПКД капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. В. Великого, капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. В. Великого в районі будинку № 171, виготовлення ПКД  капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Коваліва в районі будинків № 22 та № 26А, капітальний ремонт проїзної частини дороги на вулиці Січових Стрільців, капітальний ремонт дороги на вул.  В.Великого від перехрестя із дорогою на вул. Героїв ОУН-УПА до перехрестя із дорогою на вул.Трускавецькій, капітальний ремонт дороги на вул. Героїв ОУН-УПА від перехрестя з вулицею В.Великого до перехрестя з вул. М.Грушевського, капітальний ремонт проїзної частини дороги на вулиці Шухевича, капітальний ремонт проїзної частини дороги на вулиці Котляревського в районі ШБУ-7, капітальний ремонт дорожнього покриття перехрестя вул. В.Великого, Д. Галицького, Грушевського. Ціллю виконання бюджетної програми є покращення стану міських доріг шляхом проведення капітального ремонту доріг та забезпечення утримання обєктів транспортної інфраструктури.

 1. КПКВ 1217462 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету». Затверджено кошторисом 4000000,00 грн., касові видатки (використано) 4000000,00 грн. (100,0 %), в тому числі:

– кошторисні призначення за спеціальним фондом 4000000,00 грн., касові видатки (використано) 4000000,00 грн. (100,0 %).

За бюджетною програмою здійснюється фінансування капітального ремонту проїзної частини дороги на вул. Дорошенка, капітального ремонту проїзної частини дороги  від будинку № 20 до будинку № 109 на вул. Грушевського. Ціллю виконання бюджетної програми є покращення стану міських доріг шляхом проведення капітального ремонту доріг.

 1. 12. КПКВ 1217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання». Затверджено кошторисом 1987373,00 грн., касові видатки (використано) 1752373,00 грн. (88,2%), в тому числі:

– кошторисні призначення за спеціальним фондом 1987373,00 грн., касові видатки (використано) 1752373,00 грн. (88,2%).

За  бюджетною програмою здійснюється фінансова підтримка комунальних підприємств: КП «Бориславтеплоенерго», КП «Еко-місто», КП «Надра Борислава», КП «Зелений світ». Ціллю виконання бюджетної програми є створення умов для сталого функціонування комунальних підприємств та надання якісних послуг населенню.

 1. 13. КПКВ 1219750 «Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів». Затверджено кошторисом 1200000,00 грн., касові видатки (використано) 1125000,00 грн. (93,7%), в тому числі:

– кошторисні призначення за спеціальним фондом 1200000,00 грн., касові видатки (використано) 1125000,00 грн. (93,7 %).

За бюджетною програмою здійснюється фінансування субвенції з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів, а саме реконструкція водопроводу на вулиці І. Мазепи. Ціллю виконання бюджетної програми є реалізація інвестиційних проектів.

 

Управлінням протягом 2020 року було підготовлено паспортів бюджетних програм в кількості 74 штук, звітів про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 року в кількості 16 штук, оцінка ефективності бюджетної програми в кількості 14 штук. Підготовлено 159 довідки про зміни до кошторису та плану асигнувань.

В управлінні житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради тендерним  комітетом  проводилось:

– планування закупівель, складання та затвердження річних планів закупівель;

-здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;

-забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

-забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;

-забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону;

-надання роз’яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;

-здійснення інших дій, передбачених Законом.

На електронному майданчику системи публічних закупівель ProZorro розміщено 83 річних плани,  проведено 4 процедури відкритих торгів та 2 спрощені закупівлі, 77 звітів про укладені договори.

Велась робота з бюджетними запитами,  паспортами та передача їх на сервер «Система Logica».

У 2020 році управління заключило 116 договорів на виконання підрядних робіт та інше.

Протягом року велася кадрова робота по управлінні. Так за звітний період підготовлено 24 накази по основній діяльності, 89 наказів з особового складу, 83 накази про відпустки, 20 наказів про відрядження.

Управлінням забезпечено ефективне виконання результативних показників за напрямами використання бюджетних коштів за кожною бюджетною програмою.

За результатами здійснення оцінки ефективності бюджетні програми управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради мають достатньо ефективний рівень виконання.