Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з продажу об’єкта

Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з продажу об’єкта малої приватизації комунальної власності Бориславської міської територіальної громади –  будівлі лікарні, 2 А – 967, 7 кв.м.; будівлі пральні, 1 Г – 32, 6 кв.м.; будівлі майстерні, 1 Б – 20, 0 кв.м. за адресою: вул. Промислова, 10, смт Східниця, Львівська область.

Інформація про об’єкт приватизації

КОД, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-05-12-000004-1.

Адреса об’єкта:  Львівська область,  смт Східниця, вул. Промислова, 10.

Найменування об’єкта малої приватизації: окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: будівлі лікарні 2 А – 967, 7 кв.м.; будівлі пральні 1 Г – 32, 6 кв.м.; будівлі майстерні 1 Б – 20, 0 кв.. В перелік майна невід’ємного від об’єктів  входить металева огорожа площею 303, 9 кв.м

Опис об’єкта: Об’єкт приватизації знаходиться в центральній частині смт Східниця. Вигідне місцерозташування, довкола розвинена інфраструктура. Будівля лікарні перебуває в незадовільному стані, потребує ремонту, будівлі пральні та майстерні в занедбаному стані. Майно перебуває на балансі КНП «Центральна міська лікарня м. Борислава», не використовується у діяльності підприємства з середини 2000-х років та подальше їх використання  не плануються. З 2008 по 2020 р. майно перебувало в оренді.

Характеристика: Будівля лікарні 1925(1983) року побудови, довкола металева огорожа площею 303, 9 кв.м., будівлі майстерні та пральні 1918 року побудови.

Об’єкт малої приватизації розташований на земельній ділянці площею 0, 6314 Га (державний акт на право постійного користування  земельною ділянкою серія ЯЯ № 177808).             

Кадастровий номер: 4610345400:01:001:0251.

Балансоутримувач: Комунальне некомерційне підприємство “Центральна міська лікарня м. Борислава”

Адреса балансоутримувача: 82300, Львівська область,  м. Борислав, вул. Куліша, 41А.

Телефон балансоутримувача: (03248) 5-00-56

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 20763591

Електронна адреса: cmlboryslav @ukr.net

Інформація про електронний аукціон та інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

Спосіб проведення аукціону: аукціон  зі зниженням стартової ціни.

Дата та час проведення аукціону без умов: 29 червня 2021 року, година, о котрій починається аукціон, встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 09−00 до 18−00 години дня.

Аукціон проводиться відповідно до ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня № 432.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні зі зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19−30 до 20−30 години дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16−15 до 16−45 години дня проведення електронного аукціону.

Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні зі зниженням стартової ціни: 2 628 108  грн 00 коп. з ПДВ.

Розмір гарантійного внеску: 262 810,80 грн з ПДВ.

Розмір реєстраційного внеску: 1200 грн.

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни: 26 281 грн 08 коп. (1% від стартової ціни аукціону).

Час та місце ознайомлення з об’єктом: ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування у робочі дні, попередньо узгодивши з представником управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури  годину огляду об’єкта за телефоном: (03248) 4-30-32 з 8:00 до 17:00 у робочі дні.

Адреса балансоутримувача: 82300, Львівська область, м. Борислав, вул. Куліша, 41-А.

Електронна адреса: cmlboryslav@ukr.net

Організатор аукціону: Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури  Бориславської міської ради Львівської області (код за ЄДРПОУ 41128904).

Адреса: Львівська область,  м. Борислав, вул. Шевченка, 42. www. boryslav.ukv@ukr.net

Контактний тел. (03248) 4-30-42 з 8:00 до 17:00 у робочі дні.

В. о. начальника управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури, начальник відділу комунального майна Кікіс Роман Ігорович.

Засоби платежу: Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Посилання на перелік авторизованих майданчиків та їх рахунки, відкриті для оплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Покупці, які мають право брати участь у приватизації згідно із Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна», вправі використовувати для придбання об’єктів приватизації кошти відповідно до валютного законодавства України.

Покупці – нерезиденти України набувають у власність майно, що приватизується, у процесі приватизації з оплатою його ціни у національній валюті або у вільно конвертованій валюті.

Переможець електронного аукціону: підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою; укладає договір купівлі-продажу об’єкта приватизації з органом приватизації протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону.

Покупець, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує на рахунок IBAN:UA738201720355539001000099096 в УДКСУ м. Борислава, МФО 820172, код отримувача коштів  41128904,  ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу.

У разі несплати коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладення договору та його нотаріального посвідчення покупець сплачує на користь органу приватизації неустойку у розмірі 5 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню відповідно до  статті 29  Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Переможець електронного аукціону, який відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого об’єкта.

Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок IBAN: UA738201720355539001000099096 в УДКСУ м. Борислава, МФО 820172, код отримувача коштів 41128904, суми реєстраційних внесків, сплачені учасниками аукціону протягом п’яти календарних днів з дня затвердження протоколу електронного аукціону.

Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок IBAN: UA738201720355539001000099096 в УДКСУ м. Борислава, МФО 820172, код отримувача коштів 41128904, суми сплачені учасниками аукціону гарантійних внесків протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.

Перелік документів: Фізичними та юридичними особами, які бажають взяти участь в електронному аукціоні, до заяви на участь у приватизації об’єкта малої приватизації подаються такі документи:

1) для потенційних покупців – фізичних осіб – громадян України – копія паспорта громадянина України;

2) для іноземних громадян – копія документа, що посвідчує особу;

3) для потенційних покупців – юридичних осіб:

– витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань України – для юридичних осіб – резидентів;

– документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, – для юридичних осіб – нерезидентів;

– інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

– остання річна або квартальна фінансова звітність;

4) документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

(Посилання на перелік авторизованих майданчиків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2)

5) письмова згода довільної форми потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, визначених умовами продажу.

Технічні реквізити інформаційного повідомлення:

Розпорядження міського голови «Про затвердження  умов продажу та інформаційних повідомлень об’єктів малої приватизації» від 12 травня 2021 р. № 126-р.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.