Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з продажу об’єкта малої приватизації комунальної власності

Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону для продажу об’єкта малої приватизації комунальної власності Бориславської міської територіальної громади, в особі Бориславської міської ради – будівля блоку гаражів № 1 та № 2, 1Б, загальною площею 58,4 кв. м, за адресою: вул. Шевченка, 11, м. Борислав, Львівська область.

Ідентифікатор лота в електронній торговій системі: UA-PS-2021-11-27-000001-1

КОД, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-11-22-000003-1

Адреса об’єкта:  Львівська область, м. Борислав, вул. Шевченка, 11.

Найменування об’єкта: будівля блоку гаражів № 1 та № 2, 1Б, загальною площею 58,4 кв. м.

Опис об’єкта: Будівля блоку гаражів №1 та № 2, 1Б, загальною площею 58, 4 кв.м., за адресою: вул. Шевченка, 11, м. Борислав, Дрогобицький район, Львівська область, розташована в центральній частині м. Борислав, поряд з Бориславським міським парком культури та відпочинку. Тривалий час(орієнтовно з 2008 року) не використовувалась, інженерні комунікації відсутні.Технічний стан – задовільний. Будівля розташована на земельній ділянці площею – 0.0565 Га , кадастровий номер: 4610300000:01:002:0139. Цільове призначення: 03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.

Балансоутримувач: Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради.

Адреса балансоутримувача: 82300, Львівська область,  м.Борислав, вул. Шевченка, 42

Телефон балансоутримувача: (03248) 4-30-42

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 41128904

Електронна адреса: boryslav.ukv@ukr.net

Інформація про електронний аукціон та інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Дата та час проведення аукціону без умов: 17  грудня 2021 року, година, о котрій починається аукціон, встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 09−00 до 18−00 години дня.

Аукціон проводиться відповідно до ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня № 432.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19−30 до 20−30 години дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16−15 до 16−45 години дня проведення електронного аукціону.

Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні без умов:  86 724 (вісімдесят шість тисяч сімсот двадцять чотири) гривні  00 коп. з врахуванням  ПДВ.

Розмір гарантійного внеску: 8 672,40 грн. з  ПДВ .

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 43 362 (сорок три тисячі триста шістдесят дві) грині 00 копійок з врахуванням ПДВ.

Розмір гарантійного внеску: 4 336,20 грн. з ПДВ  

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

43 362 (сорок три тисячі триста шістдесят дві) гривні 00 копійок з врахуванням ПДВ.

Розмір гарантійного внеску: 4 336,20 грн. з ПДВ  .

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. з ПДВ

Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

20 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).

Крок аукціону на аукціоні  без умов: 867 грн. 24 коп..(1% від стартової ціни аукціону).

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 433 грн. 62 коп. (1% від стартової ціни аукціону).

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій, становить 10 кроків.

Час та місце ознайомлення з об’єктом: ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування у робочі дні, попередньо узгодивши з представником управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради та/або балансоутримувачем годину огляду об’єкта за телефоном: (03248) 4-30-32 з 800 до 1700 у робочі дні.

Адреса балансоутримувача: 82300, Львівська область, м. Борислав, вул. Шевченка, 42

Електронна адреса: boryslav.ukv@ukr.net

Організатор аукціону: Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури  Бориславської міської ради Львівської області (код за ЄДРПОУ 41128904).

Адреса: Львівська область,  м. Борислав, вул. Шевченка, 42

Контактний тел. (03248) 4-3042 з 800 до 1700 у робочі дні.

Начальник відділу комунального майна управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури, начальник відділу комунального майна Кікіс Роман Ігорович.

Засоби платежу:

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Посилання на перелік авторизованих майданчиків та їх рахунки, відкриті для оплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Покупці, які мають право брати участь у приватизації згідно із Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна», вправі використовувати для придбання об’єктів приватизації кошти відповідно до валютного законодавства України.

Покупці – нерезиденти України набувають у власність майно, що приватизується, у процесі приватизації з оплатою його ціни у національній валюті або у вільно конвертованій валюті.

Переможець електронного аукціону: підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою;

укладає договір купівлі-продажу об’єкта приватизації з органом приватизації протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону.

Покупець, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує на рахунок IBAN:UA 738201720355539001000099096 в УДКСУ м. Борислава, МФО 820172, код ЄДРПОУ  41128904,  ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу

У разі несплати коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладення договору та його нотаріального посвідчення покупець сплачує на користь органу приватизації неустойку у розмірі 5 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню відповідно до  статті 29  Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Переможець електронного аукціону, який відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого об’єкта.

Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок IBAN: UA928999980314121905000013927 в Казначейство України, МФО 899998, код отримувача коштів 38008294, суми реєстраційних внесків, сплачені учасниками аукціону протягом п’яти календарних днів з дня затвердження протоколу електронного аукціону.

Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок IBAN: UA738201720355539001000099096 в УДКСУ м. Борислава, МФО 820172, код отримувача коштів 41128904, суми сплачені учасниками аукціону гарантійних внесків протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.

Перелік документів:

Фізичними та юридичними особами, які бажають взяти участь в електронному аукціоні, до заяви на участь у приватизації об’єкта малої приватизації подаються такі документи:

1) для потенційних покупців – фізичних осіб – громадян України – копія паспорта громадянина України;

2) для іноземних громадян – копія документа, що посвідчує особу;

3) для потенційних покупців – юридичних осіб:

– витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань України – для юридичних осіб – резидентів;

– документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, – для юридичних осіб – нерезидентів;

– інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

– остання річна або квартальна фінансова звітність;

4) документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

(Посилання на перелік авторизованих майданчиків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2)

5) письмова згода довільної форми потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, визначених умовами продажу.

Технічні реквізити інформаційного повідомлення:

Розпорядження міського голови «Про затвердження  умов продажу та інформаційного повідомлення об’єкта малої приватизації Бориславської міської територіальної громади   від  24  листопада 2021р. № 338-р .

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.