Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради

Додаток
до протоколу засідання комісії
від 15 листопада 2021 року №1

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради

Правові підстави проведення конкурсу: Відповідно до частини дев’ятої статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я», постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», наказу Міністерства охорони здоров’я України «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
ВИПУСК 78 Охорона здоров’я» від 29 березня 2002 року №117,  наказу фінансового управління міської ради від 17 вересня 2021 року №47 «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора КНП «Центральна міська лікарня м.Борислава», наказу фінансового управління від 23 жовтня 2021 року №53 «Про повторне формування конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради, наказу фінансового управління міської ради від 12 листопада  2021 року №56 «Про затвердження персонального складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради».

Повне найменування закладу : комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська лікарня м. Борислава» Бориславської міської ради.

Юридичне місцезнаходження закладу : вулиця Куліша,41А, місто Борислав  Львівська область, 82300. Фактичне місцезнаходження закладу : вулиця Героїв ОУН-УПА,17, місто Борислав,  Львівська область, 82300 .

Основні напрямки діяльності закладу: код КВЕД 86.10 «Діяльність лікарняних закладів», код КВЕД 86.21 «Загальна медична практика», код КВЕД 86.22 «Спеціалізована медична практика». Надання первинної і вторинної/спеціалізованої медичної допомоги та здійснення управлінням медичним обслуговуванням населення, шляхом надання йому  медичних послуг в порядку та обсязі , встановлених законодавством. Вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров`я.

Статут закладу : Статут комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради (додається).

 Структура закладу

Структура закладу включає:

адміністративно-управлінський відділ;

лікувально-профілактичні підрозділи;

допоміжні підрозділи, в тому числі господарські.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу на 2021 рік складають :

Кошти бюджету Бориславської міської територіальної громади – 19541606 гривень

Кошти Національної служби здоров’я України 64411596 гривень.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі : з 16 листопада 2021 року

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі : 06 грудня  2021 року включно.

Адреса прийому документів для участі у конкурсі : вулиця Шевченка,42, м.Борислав, Львівська області, 82300  ( фінансове управління міської ради , кабінет 12) , понеділок-четвер – з 08:00 до 17:00, обідня перерва з 12:00 до 12:45, п`ятниця з  08:00 до 16:00, обідня перерва з 12:00 до 13:00

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок : (03248) 5-00-48, mfu-bor@ukr.net

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно із додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;.

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію , підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я,  а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно із додатком2;

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронних формах;

8) довідку МВС про відсутність судимості ( чинна на дату розкриття пропозицій претендентів), термін дії – 30 календарних днів з моменту видачі;

9) медичні довідки про стан здоров’я , щодо перебування особи на обліку в психоневрологічному та наркотичному закладах охорони здоров’я за формами , затвердженими Міністерством охорони здоров’я України ( чинна на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно із додатком3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком4;

12) підтвердження подання декларації особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік ( відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції») ;

13) копію документа про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державного сертифіката про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови.

Документи, крім заяви про участь у Конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у Конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи , професійної компетентності і репутації (характеристики , рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента:

громадянство України;

вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань “Управління та адміністрування” або “Публічне управління та адміністрування”, або “Право”, або “Соціальні та поведінкові науки”, або “Гуманітарні науки”, або “Охорона здоров’я” та спеціалізацією “Організація і управління охороною здоров’я”;

стаж роботи на керівних посадах – 5 років;

вільне володіння державною мовою, що має засвідчуватися документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмету (дисципліни), або державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови.

Повинен знати :

Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Вимоги до конкурсної пропозиції

 Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку Закладу на середньострокову перспективу (три  роки), в якому передбачаються :

  • план реформування закладу протягом одного року;
  • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників Закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
  • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Закладу;

4)      пропозиції ( відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності Закладу.

Обсяг – не більш 15 сторінок друкованого тексту в електронній та паперовій формі . Шрифт Times New Roman , розмір 14 ,  інтервал – одинарний.

Умови оплати праці керівника Закладу із зазначенням істотних умов контракту.

Типова форма контракту з керівником закладу охорони здоров’я (додаток 5), затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я»

Розмір посадового окладу складає 19500 гривень ( 3Х6500 ( мінімальних окладів за професією)=19500 ). Надбавки визначаються нормативними документами , локальними документами (Колективним договором, Положенням про преміювання, Положенням про  оплату праці).

Дата та місце проведення конкурсу :

Засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 07 грудня 2021 року о 13⁰º годині за адресою: вулиця Шевченка,42, м.Борислав, Львівської області, 82300 (зал засідань виконкому, каб. №30).

Проведення засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу буде оприлюднено на веб-сайті міської ради та повідомлено претендентів додатково.

Додатки:

  1. Протокол №1 від 15 листопада 2021 року засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради;
  2. Статут комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради, затверджений рішенням Бориславської міської ради від 27 червня 2018 року № 1364 «Про затвердження Передавального акту «Центральної міської лікарні м.Борислава» до правонаступника комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради та Статуту комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради;
  3. Заява про участь у конкурсі на зайняття посади – додаток 1;
  4. Згода на обробку персональних даних – додаток 2;
  5. Попередження про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції» – додаток 3 ;
  6. Заява про відсутність конфлікту інтересів – додаток 4;
  7. Типова форма контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров´я , що діє в організаційно-правовій формі державної або комунальної установи – додаток 5.