ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на  заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бориславської міської ради Львівської області

Найменування і місцезнаходження закладу освіти:

Центр професійного розвитку педагогічних працвників Бориславської міської ради Львівської області,

82300, Львівської область, м.Борислав ,вул.Шевченка, б.42, 

 

Найменування посади та умови оплати праці:

директор «Центру  професійного розвитку педагогічних працівників» Бориславської міської ради Львівської області.  

Умови оплати праці: відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»

 

Кваліфікаційні вимоги до директора центру:

– є громадянином України,

– вільно володіє державною мовою,

– має вищу освіту ступеня не нижче магістра,

– стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п’яти  років,

– організаторські здібності,

– стан фізичного і психічного здоров’я  не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 

Перелік  документів для участі у конкурсі:

-заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

-автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

-копія паспорта громадянина України;

-копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

-документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

-копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної)  роботи не менше п’яти років на день їх подання ;

-довідка про відсутність судимості;

-довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

-мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Місце  подання документів для участі у конкурсі:

 вул.Шевченка, б.42,  м.Борислав,  Львівської області,

 відділ освіти Бориславської міської ради,  каб.  56

 

Дата та місце початку конкурсного відбору,  етапи його проведення:

Конкурсний відбір відбудеться 10.12. 2020 року за адресою:

вул.Шевченка, б.42,  м.Борислав,  Львівської області,

 відділ освіти Бориславської міської ради,  каб.  56

Етапи проведення :

  • прийняття рішення про проведення конкурсу;
  • оприлюднення оголошення про проведення конкурсу,
  • прийняття документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;
  • формування конкурсної комісії;
  • перевірка поданих документів,
  • конкурсний відбір,
  • оприлюднення результатів конкурсу.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

  • перевірки на знання законодавства України у сфері освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту»  Додаток1
  • публічної та відкритої презентації державною мовою плану розвитку закладу з питань стратегії  виконання основних завдань покладених на Центр постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників» на три роки.

Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

Присташ Інна Ігорівна

Тел.: 0960910015

Ел.пошта: prystashinna1981@gmail.com

Положення про конкурс