Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної оцінки комунального майна

1.Обєкт оцінки – нежитлове приміщення 2 загальною площею 517, 7 кв.м., за адресою: Львівська область, м. Борислав, вул. Шевченка, 47(2-й поверх).

Мета оцінки: визначення ринкової вартості  об’єкта  з метою приватизації шляхом викупу з врахуванням невід’ємних поліпшень.

2. Обєкт оцінки –   нежитлове приміщення (коридор) загальною площею 5, 05 кв.м., за адресою: вул. Шевченка, 12, м. Борислав, Львівська область.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості  об’єкта  з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Замовник та платник робіт з оцінкиуправління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради.

Претенденти подають до комісії конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» із зазначенням об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, належать:

 • заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою ;
 • копії установчого документа претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); 
 • копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; 
 • письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; 
 • копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
 • інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, при цьому один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання робіт з оцінки одного обєкта лише одним претендентом); 

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті та має містити: 

 • пропозицію щодо ціни виконання робіт; 
 • пропозицію щодо строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу;

Конкурсна документація подається до Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради  за один робочий день до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», яким передбачено здійснення діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності передбачено наявність:

 • відповідної кваліфікації оцінювачів, щодо об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”
 • досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна( кількість звітів за останні 2 роки), зокрема подібного майна;
 • переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;

Конкурсну документацію подавати за адресою: вул. Шевченка, 42(4-й пов., каб. 52), м. Борислав, Львівська область, 82300.

Телефон для довідок 4-30-42.

Конкурс відбудеться 16.06.2021р. об 11-00 год за адресоювул. Шевченка, 42 (3-й пов., каб. 30), м. Борислав, Львівська область, 82300.