Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної оцінки комунального майна, що відбудеться 30.10.2019р.

Об’єкти оцінки:

1. Нежитлове приміщення загальною площею 504, 7 кв.м.(1-й поверх), за адресою: вул. Шевченка, 47, м. Борислав, Львівська область;
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом викупу з врахуванням невід’ємних поліпшень.

2. Нежитлове приміщення загальною площею 249, 3 кв.м. за адресою: вул. Героїв ОУН-УПА, 11 «Г-1» м. Борислав, Львівська область;
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом викупу з врахуванням невід’ємних поліпшень.

3. Нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею 260,0 кв.м., за адресою: вул. Чорновола, 2, м. Борислав, Львівська область;
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.

4. Нежитлова будівля, загальною площею 191, 4 кв.м., за адресою: вул. Героїв ОУН-УПА, 11 «Д», м. Борислав, Львівська область;
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Замовник та платник робіт з оцінки: управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради.

Претенденти подають до комісії конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» із зазначенням об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, належать:

 • заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою ;
  копії установчого документа претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
 • копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
 • письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів;
 • копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
 • інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи(кількість звітів про оцінку майна за останні 3 роки) кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, при цьому один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання робіт з оцінки одного об’єкта лише одним претендентом);

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити:

 • пропозицію щодо ціни виконання робіт;
 • пропозицію щодо строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу;

2.5. Конкурсна документація подається до Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради за один робочий день до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

2.6. До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», яким передбачено здійснення діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

2.7. Вимогами до претендентів для участі в конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності передбачено наявність:

 • відповідної кваліфікації оцінювачів, щодо об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”;
 • досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна;
 • переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна(кількість звітів за останні 3 роки);

Конкурсну документацію подавати за адресою: вул. Шевченка, 42 (4-й пов., каб. 52), м. Борислав, Львівська область, 82300.
Телефон для довідок 4-30-42.

Конкурс відбудеться 30.10.2019р. о 11-00 год. за адресою: вул. Шевченка, 42(3-й пов., каб. 30), м. Борислав, Львівська область, 82300.