Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора Бориславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№7 Бориславської міської ради Львівської області

Строк подання документів для участі у конкурсі: з 5 серпня 2020 року до 3 вересня 2020 року.

Найменування і місцезнаходження закладу освіти: Бориславська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№7 Бориславської міської ради Львівської області, Львівська область, м.Борислав, вул. В.Великого, б.14.

Найменування посади та умови оплати праці: директор Бориславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№7 Бориславської міської ради Львівської області

Умови оплати праці: відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»:

 • є громадянином України,
 • вільно володіє державною мовою,
 • має вищу освіту ступеня не нижче магістра,
 • стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років,
 • організаторські здібності,
 • стан фізичного і психічного здоров’я не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів для участі у конкурсі:

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;
 • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копія паспорта громадянина України;
 • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання ;
 • довідка про відсутність судимості;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Місце подання документів для участі у конкурсі: вул.Шевченка, 42, м.Борислав, Львівської області, відділ освіти Бориславської міської ради, каб. 56

Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення

Конкурсний відбір відбудеться 18 вересня 2020 року за адресою: вул.Шевченка, б.42, м.Борислав, Львівської області, відділ освіти Бориславської міської ради, каб. 56

Етапи проведення:

 • оголошення конкурсу на заміщення посади керівника закладу освіти;
 • подання документів учасниками конкурсного відбору на посаду керівника закладу освіти;
 • відбір кандидатів на посаду керівника закладу освіти;            
 • надання конкурсною комісією висновку щодо результатів конкурсного відбору.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

 • перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» (додаток 1);
 • перевірки професійних компетентностей шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання (додаток 2);
 • публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі: Присташ Інна Ігорівна, тел.: 0960910015, ел.пошта: prystashinna1981@gmail.com.

Додатки: