Оголошується конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної оцінки комунального майна

22 лютого 2019 року відбудеться конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної оцінки комунального майна, з метою визначення ринкової вартості об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Борислава, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні.

 

Об’єкти оцінки:

 • нежитлове приміщення 25, загальною площею 45, 1 кв.м., за адресою: вул. Міцкевича, 3, м. Борислав, Львівська область.
 • нежитлове приміщення 26, загальною площею 93, 8 кв.м., за адресою: вул. Міцкевича, 3 м. Борислав, Львівська область.
 • нежитлове приміщення  літ. А-4 загальною площею 59, 2 кв.м., за адресою: вул. Грушевського, 20 м. Борислав, Львівська область.

 

Замовник та платник робіт з оцінки: управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради.

 

Претенденти подають до комісії конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності” із зазначенням об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

 

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

 

До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, належать:

 • заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою ;
 • копії установчого документа претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
 • копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
 • письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів;
 • копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
 • інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, при цьому один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання робіт з оцінки одного об’єкта лише одним претендентом).

 

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити:

 • пропозицію щодо ціни виконання робіт;
 • пропозицію щодо строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

 

Конкурсна документація подається до Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради  за один робочий день до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

 

До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», яким передбачено здійснення діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

 

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності передбачено наявність:

 • відповідної кваліфікації оцінювачів, щодо об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”
 • досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна;
 • переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна.

 

Конкурсну документацію подавати за адресою: вул. Шевченка, 42(4-й пов., каб. 52), м. Борислав, Львівська область, 82300. Телефон для довідок 4-30-42.

 

Конкурс відбудеться 22 лютого 2019 р. об 11:00 год. за адресою: вул. Шевченка, 42 (3-й пов., каб. 30), м. Борислав, Львівська область, 82300.