Повідомити про корупцію

Якщо у вас достовірна інформація про порушення вимог Закону України „Про запобігання корупції” посадовими особами міської ради, її виконавчих органів підприємств, установ чи закладів, Ви можете надати допомогу в запобіганні і протидії корупції в Бориславській міській раді Львівської області, повідомивши інформацію на електронну пошту, через Єдиний портал повідомлень викривачів, іншими засобами поштового зв’язку, на особистому прийомі громадян:

 • Електронна пошта: vpzboryslavrada@gmail.com
 • Єдиний портал повідомлень викривачів (посилання)
 • Засобами поштового зв’язку, особисто до Бориславської міської ради Львівської області, на адресу: вул. Шевченка, 42, м. Борислав, Дрогобицький район, Львівська область, 82300

Надану Вами інформацію буде розглянуто, якщо вона стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Інформацію буде використано Бориславською міською радою Львівської області, як джерело для прийняття рішення щодо необхідності проведення перевірки або іншого реагування відповідно до Закону України „Про запобігання корупції”.

Конфіденційність

Для встановлення правопорушень під час проведення перевірки виникає потреба додаткової інформації та може виникнути необхідність зв’язатися з Вами.

Ваша контактна інформація може бути розголошена лише за Вашою згодою, крім випадків, встановлених законом.

Для отримання відповіді на повідомлення про порушення вимог Закону України „Про запобігання корупції” посадовими особами Бориславської міської ради Львівської області пропонуємо направляти повідомлення засобами поштового зв’язку із підписом (якщо повідомлення направляється через електронну пошту – із підписом у вигляді накладення кваліфікаційного електронного підпису) та необхідними реквізитами: Ваше/групи осіб ім’я, прізвище, контактну інформацію (номер телефону, поштову/електронну адресу), рід занять.

Яку інформацію повинно містити повідомлення про порушення вимог Закону України „Про запобігання корупції” для його розгляду.

Відповіді на питання з позначкою * є обов’язковими для надання можливості Бориславської міської ради Львівської області розпочати перевірку:

 • Вказати Ваше/групи осіб ім’я, прізвище, контактну інформацію (номер телефону, електронну адресу), рід занять, стать, вік.
 • * Вказати прізвище, ім’я, по батькові особи/осіб, яка ймовірно вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, її посаду та місце роботи; у чому ви бачите прояв корупції? Надайте детальний опис випадку.
 • * Чи відноситься випадок до?:
  – електронних декларацій;
  – порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону України „Про запобігання корупції”;
  – порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону України „Про запобігання корупції”;
  – запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
  – порушення встановлених Законом України „Про запобігання корупції” обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна;
  – порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону України „Про запобігання корупції”;
  – порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені статтею 25 Закону України „Про запобігання корупції”;
  – недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;
  – порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;
  – порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону України „Про запобігання корупції”;
  – інші порушення антикорупційних законів або інші службові зловживання посадовими особами Бориславської міської ради Львівської області (спробуйте зазначити категорію).
 • * Де і в якій області стався випадок (країна, місце, організація)?
 • * Коли стався випадок (дата)?
 • * Коли та яким чином Ви дізналися про цей випадок?
 • Чи знають інші люди про цей випадок? Якщо так, чи можете Ви сказати, хто саме?
 • Чому, на Вашу думку, цей випадок включає неправомірне або навіть злочинне діяння?
 • Чи мали місце такі випадки в минулому? Якщо так, чи надавалося повідомлення про них раніше, і які заходи були вжиті у зв’язку із ними?
 • Чи обіцялася або надавалася комусь перевага в описаному випадку? Якщо так, хто і кому обіцяв чи надавав перевагу? Що було обіцяно, чому і яким чином відповідним особам/установам обіцялася або надавалася перевага?
 • Чому Ви вирішили повідомити про цей випадок?
 • * Чи надавалася інформація про вищезазначений випадок кудись ще? Якщо так, куди/кому?
 • Чи бажаєте Ви щось додати?
 • Чи маєте Ви матеріали (фото, відео, аудіо), що підтверджують випадок? Чи маєте можливість надати матеріали для встановлення порушення?

Якщо ви є працівником Бориславської міської ради Львівської області, її виконавчого органу, депутатом, працівником підприємства, установи чи закладу, засновником якого є міська рада.

Ви маєте можливість, передбачену частиною п’ятою статті 53 Закону України „Про запобігання корупції”, повідомляти інформацію про порушення вимог антикорупційного законодавства анонімно.

Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави відповідно до положень Конституції України, Закону України „Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”. Крім того, гарантії захисту за наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну, а також гарантії у сфері захисту трудових прав передбачено розділом VIII Закону України „Про запобігання корупції” та частиною першою, четвертою статті 235 Кодексу законів про працю України.”

Loading