Заява про екологічні наслідки

1. Дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення.

Реалізація робочого проекту «Коригування робочого проекту «Впровадження когенераційних технологій в приміщенні ЦТП котельні по вул. Сосюри в м. Бориславі Львівської області» (Реконструкція)» здійснюється з метою забезпечення електроспоживачів КП «Бориславтеплоенерго» електроенергією власного виробництва та тепловою енергією. Влаштування когенераційної установки для забезпечення економічного виробництва електроенергії з одночасною утилізацією тепла відповідає сучасним вимогам енергозбереження.

2. Суттєві фактори, що впливають на стан навколишнього середовища.

 • клімат і мікроклімат – не передбачається;
 • геологічне середовище – не передбачається;
 • атмосферне повітря – передбачається викид в атмосферне повітря:
 • оксидів азоту в перерахунку на діоксид – 1,27 г/с, 19,7 т/рік ;
 • оксидів вуглецю – 0,382 г/с, 5,91 т/рік ;
 • метану 2,7 т/рік* ;
 • оксиду діазоту 0,053 т/рік* ;
 • вуглекислого газу 1,27 т/рік*.

(* – оціночні).

 • поверхневі та підземні води – не передбачається;
 • на ґрунти – не передбачається;
 • навколишнє соціальне середовище – очікується в межах встановлених норм до атмосферного повітря населених місць, фізичних факторів впливу;
 • флору і фауну – не очікується;
 • техногенне середовище – не очікується.

Виходячи з наведених оцінок впливу об’єкту на природне середовище можна зробити висновок, що соціальний ризик під час будівництва об’єкту і під час його експлуатації є прийнятним.

3. Оцінка екологічного ризику.

Екологічний ризик прийнятний.

4. Кількісні і якісні показники оцінки рівня екологічного ризику, а також заходи, що гарантують здійснення планованої діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів.

Співвідношення показника забруднення (ПЗ) та показника гранично допустимого забруднення (ГДЗ) становить 0,39, тобто ступінь небезпечності запроектованої когенераційної установки при максимальних значеннях приземних концентрацій (Сі) є першого типу – безпечний. При сумісному впливі при максимальних значеннях приземних концентрацій (Сі) співвідношення показника забруднення (ПЗ) та показника гранично допустимого забруднення (ГДЗ) становить 0,56, тобто є також першого типу – безпечний.

Неканцерогенний ризик для здоров’я населення за впливу забруднюючих речовин менше 1, тобто ризик шкідливих ефектів вкрай малий.

Ризик розвитку індивідуального канцерогенного ефекту і соціальний ризик впливу на людей не розраховується, в зв’язку з відсутністю канцерогенних речовин існуючої котельні та запроектованої когенераційної установки.

Для забезпечення нормативного стану навколишнього середовища передбачено:

 • системний контроль за експлуатацією технологічного обладнання з генерування теплової та електричної енергії, інженерних мереж з подачі попутного нафтового газу, мереж відведення стічних вод, безпечне поводження з відходами;
 • дотримання технологічного регламенту процесу спалювання палива ;
 • пожежна сигналізація.

5. Перелік залишкових впливів.

Розрахункові максимальні приземні концентрації шкідливих речовин не перевищують ГДК для населених пунктів по всій території розсіювання і складають : по діоксиду азоту 0,48 долей ГДК, по оксиду вуглецю 0,083 долі ГДК.

На прилеглій житловій забудові рівень звуку становить 43,6 дБА, що не перевищує нормативного значення для житлової забудови 45 дБА (додаток №16 до ДСП 173-96).

6. Вжиті заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність.

Відповідно до діючого законодавства України Замовник забезпечує розповсюдження через засоби масової інформації Заяви про наміри та Заяви про екологічні наслідки.

7. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкту проектованої діяльності.

Замовник гарантує виконання заходів по охороні навколишнього середовища передбачених наступною проектною документацією:

 • робочим проектом «Коригування робочого проекту «Впровадження когенераційних технологій в приміщенні ЦТП котельні по вул. Сосюри в м. Бориславі Львівської області» (Реконструкція)»
 • розділом робочого проекту – оцінка впливів на навколишнє середовище.

Loading