Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території для будівництва будівель торгівлі на вул. 600-річчя Борислава – вул. Володимира Великого в м. Бориславі Дрогобицького району Львівської області

1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації

Детальний план території для будівництва будівель торгівлі по вул. 600-річчя Борислава – вул. Володимира Великого в м. Бориславі Дрогобицького району Львівської області розроблений на замовлення Бориславської міської ради, підставою для розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради від 30.08.2022 р. № 1059 «Про надання дозволу на розроблення детального плану території».

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання території площею – 1,2590 га.

В проекті врахований план зонування території м. Борислава, розроблений ФОП Столяров Ю.М. (м. Львів), генплан м. Борислава, розробленого ДП Державним інститутом проектування міст «Містопроект» (м. Львів) у 2010 році.

Ділянка, на яку розробляється ДПТ, розташована в північно-східній частині міста Борислав.
Проектована ділянка обмежена: з півночі-дорогою, із північного сходу – територією громадської забудови, з півдня – територією житлової забудови.

2. Основні техніко–економічні показники

Територія охоплена ДПТ – 1,2590 га
– площа проектованої ділянки для будівництва та обслуговування будівель комерційного призначення– 0,1195 га;
– площа забудови -0,0520 га;
– площа мощення та твердого покриття -0,0377 га;
– площа озеленення – 0,0298 га.

3. Відомості про замовника детального плану для будівництва будівель торгівлі на вул. 600-річчя Борислава – вул. Володимира Великого в м. Бориславі Дрогобицького району Львівської області

Замовник: Бориславська міська рада
Розробник: ТзОВ проектне об’єднання «УкрЗахідУрбанізація», Директор – Фамуляк Христина, ГАП- Фамуляк Христина.

4. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території для будівництва будівель торгівлі на вул. 600-річчя Борислава – вул. Володимира Великого в м. Бориславі Дрогобицького району Львівської області

Місце ознайомлення з проектом ДПТ для будівництва будівель торгівлі на вул. 600-річчя Борислава – вул. Володимира Великого в м. Бориславі Дрогобицького району Львівської області – приміщення Бориславської міської ради, кабінет № 49, відділ архітектури та містобудування.

Строк ознайомлення 1 місяць.

7 квітня 2023 року о 13:00 в залі засідань виконавчого комітету (кабінет №31) за адресою: Львівська обл., м.Борислав, вул.Шевченка 42 відбудуться громадські слухання проекту ДПТ для будівництва будівель торгівлі на вул. 600-річчя Борислава – вул. Володимира Великого в м. Бориславі Дрогобицького району Львівської області

5. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій

Відповідальний за організацію розгляду пропозиції – в.о. начальника відділу архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради – Кікіс Роман.

6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.

7. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо)

Інформація про ДПТ для будівництва будівель торгівлі на вул. 600-річчя Борислава – вул. Володимира Великого в м. Бориславі Дрогобицького району Львівської області здійснюється шляхом презентації та експонування графічних матеріалів та пояснювальної записки даної містобудівної документації.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
2) юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього Порядку, або подані після встановленого Бориславською міською радою строку, залишаються без розгляду.

Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” (3038-17) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил у Бориславській міській раді, за адресою: вул. Шевченка,42, м. Борислав, обл. Львівська, 82300.

Проектний план території (основне креслення) та планувальні обмеження М 1 : 500