Інформація відділу освіти Бориславської міської ради про реалізацію державної політики у сфері освіти та виконання показників у межах бюджетних програм за 2022 рік

Відділ освіти  Бориславської міської ради є виконавчим органом міської ради.  У своїй діяльності відділ освіти міської ради керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, Кодексом законів про працю в Україні, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також Положенням про відділ освіти.

Відповідно до абзацу 3  пункту 5 статті 28 Бюджетного кодексу України відділ освіти  Бориславської міської ради оприлюднює інформацію щодо діяльності та виконання показників у межах, затверджених бюджетних програм за 2022 рік.

Основним завданням відділу освіти є забезпечення реалізації Державної політики в галузі освіти на території Бориславської територіальної громади. 

Одним з основних напрямків роботи відділу освіти міської ради є складання проекту міського бюджету установ освіти територіальної громади, розробка нормативних актів, які стосуються бюджетного процесу.

В процесі вирішення пріоритетних завдань, передбачених завданнями та функціями відділу освіти робота  відділу ґрунтувалася на принципах законності, обґрунтованості, збалансованості, цільового та ефективного використання бюджетних коштів та першочерговості соціально захищених статей видатків.

  Протягом 2022 року відділом освіти міської ради забезпечено виконання ряду завдань, а саме:

 • приведено у відповідність штатні розписи у відділі освіти міської ради, підпорядкованих установ, а також були проведені заходи з метою збалансування видаткової частини міського бюджету міста у 2022 році
 • з метою зменшення витрат на оплату єдиного соціального внеску по закладах освіти проводився аналіз штатної чисельності працівників, які працюють на умовах неповної зайнятості та вжито заходи щодо зменшення витрат на оплату ЄСВ та враховано це при складанні тарифікаційних списків на 2022-2023 навчальний рік;
 • встановлено щомісячний контроль за недопущенням понад лімітного споживання закладами освіти енергоносіїв в натуральних одиницях, що фінансуються за рахунок бюджету міської територіальної громади
 • проводився аналіз стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку в галузі освіти;
 • брали участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста;
 • вносили пропозиції до проекту бюджету міста;
 • забезпечували ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
 • здійснювався контроль за цільовим та ефективним використанням коштів освітньої субвенції та бюджету міської територіальної громади ;
 • складено річний та помісячний розпис доходів, видатків і фінансування загального та спеціального фондів міського бюджету міста Борислава на 2022 рік і подано до управління Державної казначейської служби в м.Бориславі Львівської області;
 • розроблено заходи і виконано по головному розпоряднику коштів для покриття дефіциту в асигнуваннях на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату в установах освіти, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету, а також коштів освітньої субвенції;
 • підготовлено 739 довідок про внесення змін до розпису доходів та видатків за загальним та спеціальним фондом, в тому числі 250 довідок  міського бюджету освіти до розпису фінансування на підставі рішень про внесення змін до показників міського бюджету  на 2022 рік ;
 • опрацьовано бюджетні запити відділу освіти на 2022-2023 роки та організовано роботу щодо внесення їх до програмного комплексу «Logica»;
 • згідно з вимогами ст. 51 Бюджетного кодексу України в частині утримання працівників відділу освіти забезпечено чисельність працівників та здійснено фактичні видатки на їхню заробітну плату з нарахуваннями, включаючи видатки на премії, щорічну винагороду, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати;
 • щомісяця проводились наради з керівниками закладів освіти з питань фінансування освіти та економії бюджетних коштів;
 • щотижнево на офіційному сайті міської ради розміщувалась інформація про виділення з міського бюджету коштів за загальним та спеціальним фондом;
 • готувалися відповіді на урядову «Гарячу лінію» та «112 «Гарячу лінію» області. Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг листів згідно з книгами реєстрації вхідної кореспонденції по відділу освіти 1685;
 • здійснено упорядкування архіву відділу освіти за 2017 – 2020 роки;
 • підготовлено 177 накази, що стосуються основної діяльності, 86 наказів з кадрової роботи, 120 наказів з особового складу  та 22 накази по відрядженнях.

За рахунок бюджету Бориславської територіальної громади утримуються  28 закладів освіти, а саме:

8 закладів загальної середньої освіти, 1 ліцей, 3 гімназії, 12 закладів дошкільної освіти, 1заклад позашкільної освіти, дитячий будинок «Оріана», інклюзивно-ресурсний центр, центр педагогічного розвитку педагогічних працівників, міжшкільний ресурсний центр. Також за рахунок міського бюджету утримуються централізована бухгалтерія та група по обслуговуванню відділу освіти. Кількість закладів зменшилась у зв’язку з закриттям Мокрянської початкової школи Дрогобицького району Львівської області.

Станом на 01 січня 2023 року комплектовано 187 класів на 4584 учнів, середня наповнюваність класів на 01 жовтня 2022 року склала 24,5 учні.

На 01 січня 2023 року в закладах дошкільної освіти діє 49 груп з кількістю 955 дітей та при ЗЗСО – 5 груп на 119 вихованців, середня наповнюваність груп становить 18,73.  Кількість штатних педагогічних працівників становить 134,8. Середня відвідуваність однієї дитини в дошкільних закладах та групах при ЗЗСО громади за 2022 рік складає 76, 56 днів (річна кількість  становить 80267 дітоднів в рік). Порівнюючи з 2021 роком виникло відхилення у зв’язку із  запровадженням воєнного стану  та зменшенням відвідуваності дітьми дошкільних закладів.

По дитячому будинку “Оріана”  виконано 4,3 тис. дітоднів фактична вартість харчування однієї дитини в день складає 54,59 грн. В дитячому будинку утримується одна група на десять вихованців(шкільного віку), штатна чисельність працівників складає 13,9 одиниці, тобто на одного вихованця припадає 1,39 штатних одиниць персоналу. Кількість вихованців у дитячому будинку зменшилась у  зв’язку з вступом їх до вищих навчальних закладів.

Інформація відділу освіти Бориславської міської ради про реалізацію державної політики у сфері освіти та виконання показників у межах бюджетних програм за 2022 рік Переглянути