Бюро правової допомоги. Про батьків-вихователів, їхні права та обов’язки 

Розповідає Марія Николаїшин — директор Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

Хто такі батьки-вихователі?

Батьки-вихователі це особи, які заміняють батьків. Вони є законні представники своїх вихованців (дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування) і захищають їхні права та інтереси в різних органах державної влади,  у тому числі й судових,  як опікуни  або піклувальники без  спеціальних на те повноважень.  Разом з тим зазначу, що батьки-вихователі не можуть використовувати свої повноваження всупереч інтересам дитині.

Які права мають ці особи?

Батьки-вихователі мають право:

 • захищати дитину,   її   права  та  інтереси  як  опікуни  або піклувальники без спеціальних на те повноважень;
 • на звернення до суду з позовом про  позбавлення  батьківських прав батьків дітей-вихованців;
 • на звернення  до суду з позовом про скасування усиновлення чи визнання його недійсним щодо дітей,  які проживали разом з ними та передані на усиновлення;
 • на усиновлення   дітей,   які  перебувають  на  вихованні  та утриманні в їхніх сім’ях;
 • брати участь у вирішенні органом опіки та піклування  питання про управління майном дитини;
 • вимагати повернення дитини від будь-якої особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду;
 • вимагати надання  їм  органами  опіки  та  піклування  повної інформації про дитину та її батьків,  стан її здоров’я,  рівень та особливості розвитку дитини;
 • самостійно визначати способи виховання дитини  з  урахуванням думки дитини та рекомендацій органу опіки та піклування.

Цікаво, що набуття статусу батьків-вихователів  дитячих  будинків сімейного типу не може обмежувати громадянських прав цих осіб.

Розкажіть про обов`язки батьків-вихователів?

 Батьки-вихователі зобов’язані:

 • захищати права та інтереси дітей,  бути їхніми представниками в установах і організаціях;
 • створити належні умови для всебічного  гармонійного  розвитку дітей;
 • піклуватися про  здоров’я,  фізичний,  психічний та моральний розвиток, навчання дітей, готувати їх до праці;
 • забезпечувати проведення двічі на  рік  медичного  обстеження дітей лікарями-спеціалістами та виконувати їх рекомендації;
 • забезпечити здобуття  дітьми  освіти,  стежити за навчанням і розвитком  дітей  у  навчально-виховних   закладах,   підтримувати  зв’язки з учителями та вихователями;
 • займатися розвитком  здібностей дітей,  у тому числі залучати їх до занять у позашкільних навчальних закладах;
 • не перешкоджати спілкуванню дитини з її рідними  батьками  та  поверненню  дитини  в  разі  поновлення  їх у батьківських правах, звільнення з місць позбавлення волі та в інших випадках,  якщо  це не суперечить інтересам дитини й не заборонено рішенням суду;
 • співпрацювати з    місцевими    державними   адміністраціями, органами місцевого  самоврядування  та  соціальними  працівниками, залучати спеціалістів до розв’язання проблемних питань;
 • повідомляти відповідні  служби  опіки  та  піклування  в разі виникнення в дитячому будинку сімейного  типу  несприятливих  умов для утримання, виховання та навчання дітей.

Доки виконують свої обов`язки батьки – вихователі?

Батьки-вихователі виконують  свої обов’язки стосовно дітей до досягнення ними вісімнадцяти років або до закінчення ними навчання у відповідних закладах. Ці обов’язки вони виконують  навіть у разі їх окремого проживання.

У подальших публікаціях ми продовжимо консультації, що стосується сфери сімейного законодавства від Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. А наразі нагадуємо нашим читачам, що  звернутися за допомогою з цього питання Ви можете до бюро правової допомоги. Фахівці бюро приймають за адресою: м. Борислав, вул. Адама Міцкевича, 64.  Прийом громадян здійснюється з 8.00 до 17.00.