Інформація фінансового управління Бориславської міської ради про реалізацію державної політики у сфері фінансів та бюджету і виконання показників у межах бюджетних програм за 2023 рік

Відповідно до абзацу 3  пункту 5 статті 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Бориславської міської ради, як головний розпорядник коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади, оприлюднює інформацію щодо діяльності та виконання показників у межах, затверджених бюджетних програм за 2023 рік.

Фінансове управління Бориславської міської ради є виконавчим органом міської ради та забезпечує реалізацію бюджетної політики держави та місцевого самоврядування у сфері планування та аналізу виконання дохідної частини бюджету Бориславської міської територіальної громади та фінансування видатків за бюджетними програмами.

У своїй діяльності фінансове управління міської ради керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, Кодексом законів про працю в Україні, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також Положенням про фінансове управління , затвердженим рішенням міської ради від 27 квітня 2023 року №1307.

Основним напрямком роботи фінансового управління міської ради  у 2023 році було  здійснення функцій зі складання  проєкту бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік, надання методичних рекомендацій головним розпорядникам коштів з питань складання бюджету, координації учасників бюджетного процесу, здійснення організації виконання бюджету за доходами та видатками, розробка нормативно актів, які стосуються бюджетного процесу в умовах військового стану.

В процесі вирішення пріоритетних завдань, передбачених завданнями та функціями фінансового управління, робота фінансового управління ґрунтувалася на принципах законності, обґрунтованості, збалансованості, цільового та ефективного використання бюджетних коштів та першочерговості фінансування соціально захищених видатків.

Детальніше про інформацію фінансового управління Бориславської міської ради про реалізацію державної політики у сфері фінансів та бюджету і виконання показників у межах бюджетних програм за 2023 рік — Завантажити 

Додатки:

Інформація про виконання бюджету за бюджетними програмами в розрізі кодів економічної класифікації за 2022 рік — Завантажити 

Інформація про виконання результативних показників бюджетних, що характеризують виконання бюджетної програми по розпоряднику коштів міського бюджету фінансове управління міської ради за програмою Керівництво й управління у бюджетній та фінансовій сфері — Завантажити