Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території орієнтовною площею 100 кв.м для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: вул. С. Коваліва, м. Борислав, Дрогобицький район, Львівська область

1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації

Детальний план території орієнтовною площею 100 кв.м для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: вул. С. Коваліва, м. Борислав, Дрогобицький район, Львівська область розроблений на замовлення Бориславської міської ради, підставою для розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради від 25.01.2024 р. № 1705 «Про надання дозволу на розроблення детального плану території для будівництва та обслуговування будівель торгівлі».

2. Основні техніко – економічні показники

1. Площа проектованої земельної ділянки – 100 кв.м;
2. Площа детального плану території – 417 кв.м;
3. Площа забудови земельної ділянки – 80 кв.м;
4. Коефіцієнт проектованої земельної ділянки:
– забудови – 80 %;
– мощення та твердого покриття – 20%.

3. Відомості про замовника детального плану території орієнтовною площею 100 кв.м для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: вул. С. Коваліва, м. Борислав, Дрогобицький район, Львівська область

Орган, що прийматиме рішення про затвердження ДПТ – Бориславська міська рада.
Розробник ДПТ –ТзОВ ПО «УкрЗахідУрбанізація».

4. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території орієнтовною площею 100 кв.м для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: вул. С. Коваліва, м. Борислав, Дрогобицький район, Львівська область

Ознайомитись з проектом ДПТ орієнтовною площею 100 кв.м для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: вул. С. Коваліва, м. Борислав, Дрогобицький район, Львівська область та надати письмові зауваження та пропозиції щодо проекту ДПТ можна за адресою: приміщення Бориславської міської ради, кабінет № 49, відділ архітектури та містобудування.

Процедура громадського обговорення та строки подання пропозицій та зауважень у процесі здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні». Строк ознайомлення 30 днів.

27 травня 2024 року об 11:00 в залі засідань виконавчого комітету (кабінет №31) за адресою: Львівська обл., м.Борислав, вул.Шевченка 42 відбудуться громадські слухання проекту Детальний план території для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: вул. С. Коваліва, м. Борислав, Дрогобицький район, Львівська область

5. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій

Відповідальний за організацію розгляду пропозиції – начальника відділу архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради, головний архітектор міста – Роман Возняк.

6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом 30 днів з дня оприлюднення повідомлення.

7. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо)

Інформація про Детальний план території орієнтовною площею 100 кв.м для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: вул. С. Коваліва, м. Борислав, Дрогобицький район, Львівська область здійснюється шляхом презентації та експонування графічних матеріалів та пояснювальної записки даної містобудівної документації.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
2) юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього Порядку, або подані після встановленого Бориславською міською радою строку, залишаються без розгляду.

Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” (3038-17) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил у Бориславській міській раді, за адресою: вул. Шевченка,42, м. Борислав, обл. Львівська, 82300.

Проектний план та схема проектних обмежень у використанні земель М1:500