Оголошено конкурс на посаду директора комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр”

Оголошення про проведення конкурсу
на посаду директора комунальної установи «Інклюзивно ресурсний центр»
Бориславської міської ради Львівської області.

Строк подання документів для участі у конкурсі з 10 липня 2024 року до 08 серпня 2024 року.

Умови оплати праці: посадовий оклад, доплати, надбавки директору встановлюються відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», інших нормативних документів.

Кваліфікаційні вимоги: громадянство України, вища освіта не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста) за спеціальністю “Спеціальна освіта” (“Корекційна освіта”, “Дефектологія”) або “Психологія” (“Практична психологія”); стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років; високі моральні якості та стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів для участі у конкурсі:

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • дві фотокартки розміром 4х6 см;
 • копія паспорта громадянина України;
 • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
 • довідка про відсутність судимості;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
 • конкурсна пропозиція (проєкт плану розвитку установи).

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Місце подання документів для участі у конкурсі: вул. Шевченка, 42, м. Борислав, Львівської області, 82300 Відділ освіти Бориславської міської ради, каб. 56

Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення: Конкурсний відбір відбудеться: 12 серпня 2024 року за адресою: вул. Шевченка, 42, м. Борислав, область Львівська, відділ освіти Бориславської міської ради, каб. 56

Етапи проведення :

 • оголошення конкурсу на заміщення посади директора комунальної установи;
 • подання документів учасниками конкурсного відбору на посаду директора комунальної установи;
 • відбір кандидатів на посаду директора комунальної установи у формі кваліфікаційного іспиту та співбесіди;
 • надання конкурсною комісією висновку щодо результатів конкурсного відбору.

Кваліфікаційний іспит проводиться за напрямами:

 • знання законодавства у сфері дітей з особливими освітніми потребами;
 • знання основ спеціальної педагогіки;
 • знання основ управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру.

Іспит складається з 6-ти питань за вище зазначеними напрямками (перелік додається). Кандидати, які за результатами іспиту набрали 6 балів, допускаються до співбесіди.

На співбесіді заслуховується конкурсна пропозиція (проєкт плану розвитку установи, в якому передбачається заходи з виконання завдань, умови та пропозиції підвищення ефективності діяльності установи). Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання середніх оцінок, поставлених членами конкурсної комісії за кожну окрему вимогу до професійної компетентності, та іспиту на знання законодавства.

Орієнтовний перелік питань для проведення кваліфікаційного іспиту на посаду директора “Інклюзивно-ресурсний центр” за посиланням.

Loading