№060-prv-2019 „Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування **********************, звільнення від обов’язків опікуна ******************* та призначення опікуном (піклувальником) *************”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

___________2019 року                   Борислав               №_______

Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування **********************, звільнення від обов’язків опікуна ******************* та призначення опікуном (піклувальником) *************

Відповідно до п.п.4 п.б ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.1 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст. 63 Цивільного кодексу України, ст. 244 Сімейного кодексу України, п.п. 42, 43, 49 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», враховуючи подання начальника служби у справах дітей Бориславської міської ради від 19.02.2019 року №82, звернення гр.***********., виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Надати статус дитина, позбавлена батьківського піклування малолітній ****************, ************* року народження, одинока мати якої, є ***********************не може виконувати батьківські обов’язки.

2. Звільнити від обов’язків опікуна (піклувальника) *****************************, ****************** року народження, над неповнолітнім ***************************, **************** року народження, та малолітнім ************************, *************** року народження та звільнити від обов’язків опікуна над житлом і майном дітей.

3. Призначити *********************, ********** року народження опікуном над малолітньою **********************, малолітнім *******************, піклувальником над неповнолітнім *****************, які зареєстровані та проживають за адресом вул.*****************, та опікуном над їх житлом та майном.

4. П.п. 3,4 рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради від 05 липня 2012 року №166 вважати такими, що втратили чинність.

5. Координацію за виконанням цього рішення покласти на службу у справах дітей міської ради.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Р.В.Гарасимів.
Міський голова                                             І.Р.Яворський

Attachments