№318-prv-2023 “Про затвердження висновку стосовно позовних вимог ***** про відібрання та визначення місця проживання малолітнього ****, **** року народження разом з матір’ю за її місцем проживання”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

__________ 2023 року м. Борислав № ___

Про затвердження висновку стосовно позовних вимог ***** про відібрання та визначення місця проживання малолітнього ****, **** року народження разом з матір’ю за її місцем проживання

Відповідно до підпункту 4 пункту б частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 4, 5 статті 19, статті 161 Сімейного кодексу України, пункту 72 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», беручи до уваги подання начальника служби у справах дітей від 27.11.2023 року № 601 «Про затвердження висновку стосовно позовних вимог ***** про відібрання та визначення місця проживання малолітнього *****, **** року народження разом з матір’ю за її місцем проживання», розглянувши ухвалу про відкриття провадження у справі № **** від *** року ***** міського суду ***** області та долучені до неї документи, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити висновок виконавчого комітету Бориславської міської ради, як органу опіки та піклування, стосовно позовних вимог ***** про відібрання та визначення місця проживання малолітнього *****, **** року народження разом з матір’ю, що додається.

2. Службі у справах дітей (Ганна Подставек) подати висновок виконавчого комітету Бориславської міської ради, як органу опіки та піклування, стосовно позовних вимог ****** про відібрання та визначення місця проживання малолітнього *****, **** року народження разом з матір’ю до **** міського суду **** області.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Роксоляну Гарасимів.

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments