Рішення Бориславської міської ради “Про відмову у поновленні договору оренди землі Марії Східницькій”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
25 січня 2024 року м. Борислав №1735

Про відмову у поновленні договору
оренди землі Марії Східницькій

Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 12 Земельного кодексу України, статей 25, 33, 34 Закону України “Про оренду землі”, Закону України “Про адміністративну процедуру”, розглянуто заяву Марії Східницької від 04.12.2023 року про поновлення договору оренди землі.
При розгляді вказаної заяви було враховано довідку відділу архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради від 14.12.2023 року № 08Д/23, відповідно до якої кіоск на земельній ділянці розташований з порушенням протипожежних норм, а саме пункту 5.4 ДБН 2.2-23:2009 «Підприємства торгівлі».
Так, відповідно до пункту 5.4 ДБН 2.2-23:2009 “Підприємства торгівлі” тимчасові споруди сезонної торгівлі, павільйони, кіоски тощо повинні:
Розміщуватися до будівель та інших споруд на відстані, яку слід приймати залежно від ступеня їх вогнестійкості з ДБН Б.2.2-12, але не менше 10 м. Допускається розташовувати вказані споруди біля зовнішніх стін будівель та інших споруд, якщо такі стіни не мають отворів (прорізів) і відповідають вимогам будівельних норм до протипожежних стін та за умови забезпечення проїзду для пожежних машин згідно з вимогами нормативних документів.
Інвентарні будівлі мобільного типу, кіоски, павільйони, контейнери та інші подібні споруди допускається розміщати групами, але не більше 20 одиниць в одній групі двосмугового торговельного ряду і 10 одиниць у групі односмугового ряду, а площа території, на якій вони розміщуються без протипожежних розривів, приймається згідно з НАПБ Б.01.005.
Крім того, стаття 25 Закону України “Про оренду землі” встановлює обов’язок орендаря виконувати встановлені законодавством вимоги пожежної безпеки. Тоді як, статтею 33 Закону України “Про оренду землі” передбачено переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк лише для орендаря, який належно виконував обов’язки за умовами договору.
Також взято до уваги те, що у відділі архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради відсутня інформація про надання паспорту прив’язки тимчасової споруди, розміщеної на орендованій земельній ділянці.
Відповідно до частини 4 статті 28 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування – Міністерство розвитку громад та територій. Наявність паспорту прив’язки є підставою для розміщення ТС.

Таким чином, з огляду на те, що розміщення кіоску на земельній ділянці не відповідає вищезазначеним вимогам ДБН 2.2-23:2009 “Підприємства торгівлі”, а також не виконання статті 28 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 24.01.2024 року №65/29, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити Східницькій Марії Євстахівні, яка зареєстрована у м. Бориславі Львівської області, у поновленні договору оренди землі від 17 вересня 2008 року № 04.08.439.00162, згідно з яким було передано земельну ділянку площею 0, 0012 га на вул. Шевченка у м. Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:01:002:0089) для обслуговування торгового кіоску.
Рішення набирає чинності з дня доведення його до відома заявника.
Це рішення може бути оскаржене у судовому порядку, шляхом подання позовної заяви до Львівського окружного адміністративного суду (вулиця Чоловського, 2, м. Львів, Львівська область, 79000) протягом 6 місяців з дня доведення цього рішення до відома заявника.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Юрія Химина та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Дмитро Герман).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments