Яворський Ігор Романович

Міський голова

Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади м.Борислава і здійснює свої повноваження передбачені Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” і регламентами міської ради та її виконавчого комітету.

Народився 28 квітня 1976 р в місті Бориславі в сім’ї вчителів. Громадянин України. Освіта вища.
1983-1991р. – навчався у Попелівській неповній середній школі та отримав атестат про середню освіту.
1991-1995р. – навчався у Бориславському медичному училищі за напрямком «Лікувальна справа» та отримав диплом за спеціальністю фельдшера.
2005-2010р. – навчався в НУ «Львівська Політехніка» на економічному факультеті за спеціальністю «Менеджмент організації» та отримав кваліфікацію менеджера-економіста .
1995-1999р. – працював у Бориславській міській лікарні.
2003-2010р. – працював у приватних підприємців м.Борислава.
2010-2012 р. – працював на посаді секретаря міської ради м. Борислава.
2012-2013р. – директор ТзОВ ВТП «Всесмак Плюс», м.Львів.
2012-2014 р. – приватний підприємець
2014-2015р. – працював на посаді секретаря міської ради м. Борислава.
2010-2015р – депутат Бориславської міської ради 6 демократичного скликання.
з 2015 року працює на посаді міського голови м.Борислава
Одружений, виховує двох дочок

Повноваження:
– забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;
– організовує в межах, визначених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;
– підписує рішення ради та її виконавчого комітету;
– вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;
– вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради;
– вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету;
– здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;
– скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;
– забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;
– призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міської ради, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;
– скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
– забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;
– є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним міською радою;
– представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
– звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;
– укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;
– веде особистий прийом громадян;
– забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;
– бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”
– здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;
– видає розпорядження, доручення у межах своїх повноважень.

Погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників міських органів виконавчої влади.

Здійснює керівництво заступниками міського голови, секретарем міської, керуючим справами виконкому, апаратом ради та її виконавчими органами.

Забезпечує взаємодію з:
– Львівською обласною радою та Львівською облдержадміністрацією;
– народними депутатами України;
– депутатами Львівської обласної ради;
– управлінням Державної казначейської служби України у Львівській області;
– Бориславським відділенням поліції Дрогобицького відділу поліції Головного Національної поліції України у Львівській області;
– Дрогобицьким об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Львівської області;
– Головним територіальним управлінням юстиції у Львівській області;
– Дрогобицько-Бориславським об’єднаним районним військовим комісаріатом;
– Бориславським відділенням Дрогобицької ОДПІ Головного управління Державної фіскальної служби України;
– Бориславським міським відділом Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області;
– засобами масової інформації.

Керує роботою комісій:
– з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій;
– з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;
– з питань захисту прав дітей;
– з питань забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у м.Бориславі, смт.Східниця;
– інших комісій.

 

Графік прийму громадян міським головою:

1-й, 3-й понеділок місяця з 14.00 до 16.00
(зал засідань виконкому)
згідно з попереднім записом у секретаря керівника за тел. 5-29-52

Звіт міського голови Ігоря Яворського за 2018 рік

Звіт міського голови Ігоря Яворського за 2021, 2022 роки

Звіт міського голови Ігоря Яворського за 2023 рік