Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території для будівництва культової споруди («Дім молитви») на вул. Дрогобицькій в м. Бориславі

Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації

Детальний план території для будівництва культової споруди («Дім молитви») на вул. Дрогобицькій в м. Бориславі Львівської області розроблений на замовлення Бориславської міської ради, підставою для розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради від 29 листопада 2019 року № 1593.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території площею – 0,63 га.

В проекті врахований план зонування території міста Борислава, розроблений ФОП Столяров Ю.М. (м.Львів), генплан м. Борислава, розробленого Державним підприємством Державним інститутом проектування міст «Містопроект» (м. Львів) у 2010 році.

Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Національним стандартом України «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг) ДСТУ – Н Б Б.1-1-12:2011, ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.1.1.14-2012 „Склад та зміст детального плану території”.

Ділянка, на яку розробляється ДПТ розташована в північно-східній частині міста у планувальному кварталі К-9. Згідно уточненого плану зонування території м.Борислава проектована ділянка розміщується в межах торгово-ділової зони Г-2.

Проектована ділянка обмежена:

  • з північного заходу – червоним лініями вул.Дрогобицької (30м);
  • з південного заходу – територією складів, будівельних та транспортних організацій, з інших сторін – територіями житлової садибної забудови та городів.

Основні техніко-економічні показники

Територія охоплена ДПТ – 0,63 га.

  • громадська територія (культова споруда) – 0,3891га,
  • вулиці в червоних лініях – 0,233га,
  • території в комунальній власності, неужитки, ін. – 0,0079га.

Відомості про замовника детального плану території для будівництва культової споруди («Дім молитви») на вул. Дрогобицькій в м. Бориславі

Замовник: Бориславська міська рада

Розробник: ФОП Лопушанський М.Р., ГАП- Лопушанський М.Р.

Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території для будівництва культової споруди («Дім молитви») на вул. Дрогобицькій в м. Бориславі

Місце ознайомлення з проектом детального плану території для будівництва культової споруди («Дім молитви») на вул. Дрогобицькій в м. Бориславі – приміщення Бориславської міської ради, кабінет №50, відділ архітектури та містобудування.

Строк ознайомлення 1 місяць.

Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій

Відповідальний за організацію розгляду пропозиції – начальник відділу архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради, головний архітектор міста – Т.Баумкетнер.

Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.

Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо)

Інформація про детальний план території для будівництва культової споруди («Дім молитви») на вул. Дрогобицькій в м. Бориславі здійснюється шляхом презентації та експонування графічних матеріалів та пояснювальної записки даної містобудівної документації.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

  • повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
  • юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
  • власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
  • представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
  • народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього Порядку, або подані після встановленого Бориславською міською радою строку, залишаються без розгляду.

Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” (3038-17) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил Бориславській міській раді, за адресою: вул. Шевченка, 42, м. Борислав, обл. Львівська, 82300.

Головний архітектор,
Т.Б.Баумкетнер