Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території для розміщення індивідуальної житлової забудови на вул. Дрогобицькій в м. Бориславі

1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації

Детальний план території для розміщення індивідуальної житлової забудови на вул.Дрогобицькій в м.Бориславі розроблений на замовлення Бориславської міської ради, підставою для розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради від 30.07.2014 р. № 1469.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання території площею – 51га.

В проекті врахований план зонування території м.Борислава, розроблений ФОП Столяров Ю.М. (м.Львів),генплан м.Борислава, розробленого ДП Державним інститутом проектування міст «Містопроект» (м. Львів) у 2010 році.

Ділянка, на яку розробляється ДПТ, розташована в північній частині міста. Згідно плану зонування території м.Борислава ділянка ДПТ розміщується переважно в межах зони житлової садибної забудови.

Проектована ділянка обмежена: з півночі-землі районної ради (Дрогобицька РДА), із заходу-землі промисловості, зі сходу-землі житлової садибної забудови, з півдня- землі житлової садибної забудови.

2.Основні техніко – економічні показники
Територія охоплена ДПТ -51 га.
-територія житлової забудови- 25,7га,
-територія громадської забудови-2,8га,
-вулиці в червоних лініях-5,2га
-населення- 848люд

3.Відомості про замовника детального плану території розміщення індивідуальної житлової забудови
на вул.Дрогобицькій в м.Бориславі

Замовник: Бориславська міська рада

Розробник:НТЦ «Нафтогазбудпроект», директор –А.О.Нездойминога, ГАП-В.Б.Могитич

4.Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території для розміщення індивідуальної житлової забудови на вул.Дрогобицькій в м.Бориславі

Місце ознайомлення з проектом ДПТ для розміщення індивідуальної житлової забудови на вул.Дрогобицька в м.Бориславі – приміщення Бориславської міської ради, кабінет №50, відділ архітектури та містобудування.

Строк ознайомлення 1 місяць.

5. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій
Відповідальний за організацію розгляду пропозиції – начальник відділу архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради, головний архітектор міста – Т.Баумкетнер.

6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій
Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.

7. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо)

Інформація про ДПТ для розміщення індивідуальної житлової забудови на вул.Дрогобицькій в м.Бориславі здійснюється шляхом презентації та експонування графічних матеріалів та пояснювальної записки даної містобудівної документації.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:
1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
2) юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього Порядку, або подані після встановленого Бориславською міською радою строку, залишаються без розгляду.

Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” (3038-17) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил Бориславській міській раді, за адресою: вул. Шевченка,42, м. Борислав, обл. Львівська, 82300