Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території для розміщення торгово-офісних об’єктів на вул. Ірини Сеник в м. Бориславі

1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації

Детальний план території для розміщення торгово-офісних об’єктів на вул.Ірини Сеник в м. Бориславі Львівської області розроблений на замовлення Бориславської міської ради, підставою для розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради від 28 лютого 2019 року № 1748.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території площею – 0,089 га.

В проекті врахований план зонування території міста Борислава, розроблений ФОП Столяров Ю.М. (м.Львів), генплан м. Борислава, розробленого Державним підприємством Державним інститутом проектування міст «Містопроект» (м. Львів) у 2010 році.

Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Національним стандартом України «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг) ДСТУ – Н Б Б.1-1-12:2011, ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.1.1.14-2012 „Склад та зміст детального плану території”.

Ділянка, на яку розробляється ДПТ розташована в центральній частині міста у планувальному кварталі К-4. Згідно уточненого плану зонування території м.Борислава проектована ділянка розміщується в межах торгово-ділової зони Г-2.

Проектована ділянка обмежена:
з північного заходу—територія житлової садибної забудови; з південного заходу – червоними лініями вул.Ірини Сеник (15м);зі сходу-громадською територією.

2.Основні техніко – економічні показники
Територія охоплена ДПТ -0,089 га.
-територія (в межах ділянки ДПТ) – 0,089га,
-територія розміщення торгово-офісних об’єктів -0,045га;
-вулиці в червоних лініях, проїзди, прохідні проходи-0,044га.

3.Відомості про замовника детального плану території для розміщення торгово-офісних об’єктів на вул.Ірини Сеник в м. Бориславі
Замовник: Бориславська міська рада
Розробник:ФОП Лопушанський М.Р., ГАП- Лопушанський М.Р.

4.Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території для розміщення торгово-офісних об’єктів
на вул. Ірини Сеник в м. Бориславі

Місце ознайомлення з проектом детального плану території для розміщення торгово-офісних об’єктів на вул..рини Сеник в м. Бориславі – приміщення Бориславської міської ради, кабінет №50, відділ архітектури та містобудування.

Строк ознайомлення 1 місяць.

5. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій

Відповідальний за організацію розгляду пропозиції – начальник відділу архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради, головний архітектор міста – Т.Баумкетнер.

6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій
Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.

7. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо).

Інформація про детальний план території для розміщення торгово-офісних об’єктів на вул.Ірини Сеник в м. Бориславі здійснюється шляхом презентації та експонування графічних матеріалів та пояснювальної записки даної містобудівної документації.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:
1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
2) юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього Порядку, або подані після встановленого Бориславською міською радою строку, залишаються без розгляду.

Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” ( 3038-17 ) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил Бориславській міській раді, за адресою: вул. Шевченка,42, м. Борислав, обл. Львівська, 82300.