Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті додаток до детального плану території забудови об’єктів енергетики на вул. Братів Лисиків в м. Бориславі

1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації

Додаток до детального плану території забудови об’єктів енергетики на вул. Братів Лисиків в м.Бориславі Львівської області розроблений на замовлення Бориславської міської ради, підставою для розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради від 30 листопада 2017 року № 969.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території площею -34,8 га.

В проекті врахований план зонування території м.Борислава, розробленого ФО-П Столяров Ю.М. (м.Львів) у 2014 році, основні рішення генплану м.Борислава, розробленого Державним підприємством Державним інститутом проектування міст «Містопроект» (м.Львів) у 2010 році та детальний план території для полігону ТПВ на вул.Братів Лисиків в районі існуючого сміттєзвалища у м.Бориславі розроблений ДПДІПМ «Містопроект» (м.Львів) у 2014 році.

Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Національним стандартом України «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг) ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011; ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.1.1.14-2012 „Склад та зміст детального плану території”.

Ділянка, на яку розробляється ДПТ, розташована у північній частині міста за межами планувальних кварталів у промисловому районі.

Проектована ділянка обмежена: з південного заходу – територією об’єктів енергетики (сонячна електростанція); з південного сходу – озелененими територіями, неужитками; з північного заходу- проект.червоними лініями вул.Братів Лисиків (відгалужу.)(15м), озелененими територіями, неужитками.

2. Основні техніко – економічні показники

Територія охоплена ДПТ – 34,8 га.
-площа ділянки – 12,3 га,
-проектована ділянка для будівництва сонячної електростанції (орієнтовна)-12,0га
-площа озеленення -11,061га;
-площа асфальтних проїздів,замощення-0,041га.

3. Відомості про замовника додатку до детального плану території забудови об’єктів енергетики на вул. Братів Лисиків в м.Бориславі

Замовник: Бориславська міська рада
Розробник: ФОП, ГАП М.Р.Лопушанський

4. Інформація про місце і строки ознайомлення з додатком до проекту детального плану території забудови об’єктів енергетики на вул. Братів Лисиків в м.Бориславі

Місце ознайомлення з додатком до проекту детального плану території забудови об’єктів енергетики на вул. Братів Лисиків в м.Бориславі – приміщення Бориславської міської ради, кабінет №50, відділ архітектури та містобудування.
Строк ознайомлення 1 місяць.

5. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій

Відповідальний за організацію розгляду пропозиції – начальник відділу архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради, головний архітектор міста – Т.Баумкетнер.

6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.

7. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо)

Інформація про додаток до детального плану території забудови об’єктів енергетики на вул. Братів Лисиків в м.Бориславі здійснюється шляхом презентації та експонування графічних матеріалів та пояснювальної записки даної містобудівної документації.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
2) юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього Порядку, або подані після встановленого Бориславською міською радою строку, залишаються без розгляду.

Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” ( 3038-17 ) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил Бориславській міській раді, за адресою: вул. Шевченка,42, м. Борислав, обл. Львівська, 82300.

Головний архітектор                Т.Б.Баумкетнер