Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті ДПТ

1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації

Детальний план території для розміщення індивідуальної житлової забудови на вул. Академіка Богомольця в м.Бориславі розроблений на замовлення Бориславської міської ради, підставою для розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради від 27.03.2018 р. № 1504.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання території площею – 22,39 га.

В проекті врахований план зонування території м.Борислава, розроблений ФОП Столяров Ю.М. (м.Львів),генплан м.Борислава, розробленого ДП Державним інститутом проектування міст «Містопроект» (м. Львів) у 2010 році.

Ділянка, на яку розробляється ДПТ, розташована в східній частині міста в планувальному кварталі К-1. Згідно плану зонування території м.Борислава ділянка ДПТ розміщується переважно в межах зони житлової садибної забудови.

Проектована ділянка обмежена:

 • із заходу-червоними лініями вул.Модрицької (15м) (території житлової індивідуальної забудови);
 • з півдня – раніше запроектованими червоними лініями вул.Академіка Богомольця (7м) (території житлової індивідуальної забудови);
 • зі сходу-озелененими територіями охоронних зон мереж НГВУ, прибережно-захисної смуги струмка, адміністративною межею міста (лісом);
 • з півночі-територія житлової індивідуальної забудови, городів, адміністративною межею міста.

2. Основні техніко – економічні показники

Територія охоплена ДПТ -22,39 га.

 • територія житлової забудови- 12,98га,
 • вулиці в червоних лініях, проїзди,пішохідні проходи, ґрунтові проїзди-4,026га, озеленені території, городи,неужитки-0,134га,
 • населення- 419 люд,
 • території для ведення садівництва-3,15га,
 • території для ведення СГ без права будівництва капітальних будівель та за погодженням з відповідними експлуатуючими службами-2,10га

3. Відомості про замовника детального плану території розміщення індивідуальної житлової забудови на вул.Академіка Богомольця в м.Бориславі

Замовник: Бориславська міська рада

Розробник:ФОП Лопушанський М.Р., ГАП- Лопушанський М.Р.

4.Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території для розміщення індивідуальної житлової забудови на вул.Академіка Богомольця в м.Бориславі

Місце ознайомлення з проектом ДПТ для розміщення індивідуальної житлової забудови на вул.Академіка Богомольця в м.Бориславі – приміщення Бориславської міської ради, кабінет №50, відділ архітектури та містобудування.

Строк ознайомлення 1 місяць.

5. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій

Відповідальний за організацію розгляду пропозиції – начальник відділу архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради, головний архітектор міста – Т.Баумкетнер.

6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.

7. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо)

Інформація про ДПТ для розміщення індивідуальної житлової забудови на вул.Академіка Богомольця в м.Бориславі здійснюється шляхом презентації та експонування графічних матеріалів та пояснювальної записки даної містобудівної документації.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

 1. повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
 2. юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
 3. власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
 4. представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
 5. народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього Порядку, або подані після встановленого Бориславською міською радою строку, залишаються без розгляду.

Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” (3038-17) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил Бориславській міській раді, за адресою: вул. Шевченка, 42, м. Борислав, обл. Львівська, 82300.