Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території для розміщення індивідуальної житлової забудови на вул. Дрогобицькій в м. Бориславі

1.Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації

Детальний план території для розміщення індивідуальної житлової забудови  на вул.Дрогобицькій в м.Бориславі розроблений на замовлення Бориславської міської ради, підставою для розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради від 30.07.2014 р. № 1469.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання території площею – 51 га.

В проекті врахований план зонування території м.Борислава, розроблений ФОП Столяров Ю.М. (м.Львів), генплан м.Борислава, розробленого ДП Державним інститутом проектування міст «Містопроєкт» (м. Львів) у 2010 році.

Ділянка, на яку розробляється ДПТ, розташована в північній частині міста в планувальному кварталі К-9. Згідно з планом зонування території м.Борислава ділянка ДПТ розміщується переважно в межах зони житлової садибної забудови.

Проектована ділянка обмежена: із заходу – землі промисловості (землі м.Борислава); зі сходу – землі  житлової індивідуальної забудови; з півночі – землі Дрогобицького району; з півдня – землі  житлової індивідуальної забудови.

2.Основні техніко-економічні показники

Територія охоплена ДПТ – 51 га.
територія житлової забудови – 25,6 га;
громадська забудова-2,8га;
вулиці в червоних лініях, проїзди, пішохідні проходи, ґрунтові проїзди – 5,2 га;
населення – 845 люд.

3.Відомості про замовника детального плану території розміщення індивідуальної житлової забудови на вул. С.Бандери – вул. Лісній в м.Бориславі

Замовник: Бориславська міська рада

Розробник: Розробник: НТЦ «Нафтогазбудпроект», ГАП- Могитич В.Б.

4.Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території для розміщення індивідуальної житлової забудови  на вул. Дрогобицькій в м.Бориславі

Місце ознайомлення з проектом ДПТ для розміщення індивідуальної житлової забудови  на вул. Дрогобицькій в м.Бориславі – приміщення Бориславської міської ради, кабінет №50, відділ архітектури та містобудування.

Строк ознайомлення 1 місяць.

5.Інформація про посадову   особу   органу   місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій

Відповідальний за організацію розгляду пропозиції – начальник відділу архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради, головний архітектор міста – Т. Баумкетнер.

6.Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.

7.Інформація стосовно запланованих  інформаційних  заходів (презентація,   прилюдне   експонування,   телевізійні   програми, публічні конференції тощо)

Інформація про ДПТ для розміщення індивідуальної житлової забудови  на вул. Дрогобицькій в м.Бориславі здійснюється шляхом презентації та експонування графічних матеріалів та пояснювальної записки даної містобудівної документації.

Пропозиції до проектів  містобудівної  документації  мають право подавати:

1) повнолітні  дієздатні  фізичні  особи,  які  проживають на території,  щодо якої розроблено відповідний проект  містобудівної документації на місцевому рівні;

2) юридичні особи,  об’єкти нерухомого майна яких розташовані на   території,   щодо   якої   розроблено   відповідний    проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5) народні депутати України,  депутати  відповідних  місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього Порядку,  або  подані  після   встановленого   Бориславською міською радою строку, залишаються без розгляду.

Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України “Про регулювання містобудівної  діяльності”  (3038-17)  пропозиції подаються  громадянами   у   письмовому  вигляді  із  зазначенням прізвища,  ім’я  та  по  батькові,  місця проживання,   особистим підписом  і  повинні  містити  обґрунтування  з  урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил Бориславській міській раді, за адресою: вул. Шевченка, 42,  м. Борислав,  обл. Львівська, 82300.

Головний архітектор
Тарас БАУМКЕТНЕР