Реформа освіти у Бориславі: автономізація шкіл та ліквідація методкабінету

В Україні триває впровадження реформ у сфері освіти. Відповідно до нововведень, найближчим часом зміниться підхід до забезпечення професійного росту педагогів, а у бориславських закладах середньої освіти – механізми управління та фінансування.

Відповідні рішення були прийняті на черговому засіданні виконкому 2 липня – «Про ліквідацію Бориславського міського методичного кабінету» та «Про затвердження Дорожньої карти запровадження автономізації загальноосвітніх шкіл м.Борислав та смт.Східниця».

Так, до 1 вересня 2020 року замість звичного методкабінету буде створено Центр професійного розвитку педагогічних працівників. Набір спеціалістів Центру відбуватиметься на конкурсних засадах.

Завданнями центру будуть:

  • консультативна підтримка вчителів щодо професійного розвитку, супервізії, документації закладу, освітніх та навчальних програм, організації освітнього процесу, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;
  • професійна підтримка вчителів щодо компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання і нових освітніх технологій;
  • сприяння професійному розвитку педагогів, зокрема через координацію професійних спільнот, поширення інформації щодо професійного розвитку, формування баз даних програм підвищення кваліфікації та джерел, необхідних для професійного розвитку;
  • психологічна підтримка педагогів;
  • взаємодія та співпраця з органами державної влади та місцевого самоврядування.

Також з метою розширення автономії загальноосвітніх шкіл та переведення їх на самостійне ведення бухгалтерського обліку з 01 січня 2021 року школи міста переходять на самостійне планування роботи, вирішення питань навчально-виховної, науково-дослідної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності (відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», розпорядження Кабінету Міністрів України «Про першочергові заходи щодо забезпечення розширення автономії загальноосвітніх навчальних закладів», листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо розширення автономії навчальних закладів», Бюджетного кодексу України).

Таким чином кожна установа матиме можливість самостійно формувати структури свого навчального закладу та його штатного розпису, установлювати доплати, премії, оплачувати ремонтні роботи, шукати інші джерела фінансування, тощо.

Як зауважив міський голова Ігор Яворський, такі штатні та структурні зміни дозволять суттєво оптимізувати роботу освітньої сфери міста та ефективно перерозподілити фінансові ресурси: «Це однозначно сприятиме покращенню матеріально-технічної бази освітніх закладів, залученню кращих педагогічних працівників, а також запровадить справедливу і прозору систему фінансування галузі. Вчителі отримають автономію у створенні програм, розробці систем оцінки, відкриються широкі можливості для підвищення кваліфікації та зростання їх зарплати. Водночас для шкіл передбачається більше можливостей у використанні власних коштів».