Статут громади

СТАТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА БОРИСЛАВА

СТАТУТ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ  МІСТА  БОРИСЛАВА

Преамбула.

          Бориславська міська рада як представницький орган місцевого самоврядування, виражаючи волю і інтереси територіальної громади м.Борислава, усвідомлюючи свою відповідальність за соціально-економічний та культурний розвиток міста, прагнучи створення гідних умов життя в місті, дотримання прав і свобод громадян, поваги до їх честі та гідності, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди та забезпечення соціальної стабільності у місті, керуючись положеннями Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Загальної декларації прав людини, Європейської Хартії про місцеве самоврядування, Європейської Хартії міст та іншими нормативно-правовими актами і загальновизнаними міжнародно-правовими стандартами щодо місцевого самоврядування,приймає Статут територіальної громади міста Борислава.

Статут територіальної громади міста Борислава (надалі – Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади, визначає правові, організаційні і фінансові засади здійснення місцевого самоврядування у м.Бориславі, а також статус територіальної громади міста і її членів, принципи участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування.

Статут має вищу юридичну силу стосовно інших актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування у м.Бориславі. Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування у м.Бориславі повинні видаватись на основі положень цього Статуту та не суперечити їм.

 1. Загальна характеристика міста

1.1. Сучасний Борислав розташований в передгір’ях Карпат за 12 км. на південний Захід від Дрогобича, у 99 км. від центру м. Львова, 7 км. від Трускавця та 15 км. від смт. Східниці. Місто обласного підпорядкування, одне з великих промислових центрів Львівщини, колиска нафтової промисловості України. Через Борислав проходять шосейні шляхи: Дрогобич-Східниця, Трускавець-Підбуж та Меденичі-Турка. Найвищою точкою в районі Борислава є гора Цюховий Діл, заввишки 942 метри, звідки беруть початок річки Тисмениця, Східничанка та потічок Рoп’яний. Місто розташоване на висоті від 320 до 500 метрів над рівнем моря, в долині гірської річки Тисмениці, правої притоки Дністра.

Межа адміністративного утворення (м.Борислав) включає в себе смт.Східниця.

Географічні координати міста : 49°17′21″ пн. ш. та 23°25′08″ сх. д. Площа земель міста становить 37 км2, в тому числі смт Східниця.

1.2. Першу писемну, поки що відому згадку про Борислав знаходимо в грамоті польської королеви Ядвіги від 19 березня 1387 року про дарування села Тустановичі разом з монастирем, що називався Борислав, братам – Юркові та Ананію  Доброславичам.

Сучасний Борислав розміщується на території  п’яти стародавніх сіл: Борислав, Тустановичі, Губичі, Мразниця, Баня Котівська та присілків: Волянка, Понерла, Загарайці, Буковиця, Дуброва, Городище, Потік Верхній, Потік Нижній, Хатки, Тернавка  та Раточин, які на початку ХХ століття злилися в одне місто.

У 15-17 ст.ст. Борислав (Тустановичі та Баня Котівська) був одним з центрів солеваріння на Україні. Звідси сіль возили в Литву, Польщу, Угорщину, Румунію. В кінці 18 ст. наступає занепад солеваріння і Борислав стає маленьким непримітним селом. Так триває до другої пол. 19 ст ., коли Борислав стає одним із найбільших в світі центрів видобутку озокериту та нафти .

Краєвою ухвалою від 7 березня 1906 р., Борислав як великий промисловий центр виведено із категорії сільських громад і переведено до числа поселень, які керувалися громадським (ґмінним) положеннями від 3 липня 1896 р., Борислав став містом.

Борислав у межах сучасного міста був утворений постановою Pади Міністpів Польщі від 20 травня 1930 року. Формально міські права для міста були затверджені розпорядженням Міністра внутрішніх справ Польщі від 26 липня 1933 року.

З  1940 року місто Борислав набуває статусу міста обласного значення.

 1. Територія міста

2.1. Територія міста – визначений законодавством України простір, у межах якого територіальна громада м.Борислава безпосередньо або через Бориславську міську раду та її виконавчі органи здійснює місцеве самоврядування. Територія м. Борислава є невід’ємною складовою території України.

2.2. Територію міста утворюють всі землі, розташовані у межі міста. Межа міста — зовнішня лінія земель міста, що відокремлює їх від земель інших адміністративно-територіальних одиниць і фіксується у Генеральному плані міста. Межі міста встановлюються і змінюються Верховною Радою України відповідно до чинного законодавства  (Додаток- мапа Борислава )

2.3. Генеральний план як офіційний документ, що фіксує межі міста, визначає принципи розвитку, планування, забудови й іншого використання території міста, підлягає коригуванню не рідше одного разу на п’ять років.

2.4. Зміна меж міста чи утворення районів у місті здійснюється з ініціативи територіальної громади в особі міської ради у порядку, визначеному Конституцією України і чинним законодавством України

2.5. Територіальна громада може мати організації, підприємства, інші установи, рухоме та нерухоме майно, інші об’єкти комунальної власності, що перебувають за адміністративними межами самоврядної адміністративно-територіальної одиниці.

2.6. У разі створення об’єднаної територіальної громади, її діяльність здійснюється в адміністративних межах тих самоврядних адміністративно-територіальних одиниць, громади яких об’єдналися.

 1. Органи і посадові особи місцевого самоврядування

3.1. Система місцевого самоврядування міста Борислава включає:

– територіальну громаду міста Борислава (далі – територіальна громада);

– Бориславську міську раду Львівської області;

– Бориславського міського голову;

– виконавчі органи міської ради;

– органи самоорганізації населення.

3.2. Територіальна громада міста Борислава є первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень, тобто найбільш повноважним елементом системи місцевого самоврядування

Територіальна громада набуває і здійснює цивільні права та обов’язки через органи місцевого самоврядування у межах їхньої компетенції, встановленої законом

3.3. Бориславська міська рада Львівської області є органом місцевого самоврядування, який представляє територіальну громаду  міста Борислава  та здійснює від її імені та в її інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування.

Міська рада складається з депутатів і обирається міською громадою на строк визначений Конституцією та Законами України.

Міська рада має право розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією і законами України до її відання. Перелік питань, що вирішуються виключно на пленарних засіданнях міської ради, визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Порядок і процедура формування, організації та діяльності міської ради встановлюються Регламентом Бориславської міської ради.

3.4. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

Депутат міської ради є повноважним і рівноправним членом міської ради. Його повноваження і діяльність у міській раді визначаються Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Регламентом Бориславської міської ради.

3.5. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

Постійні комісії міської ради діють згідно з Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими нормативно-правовими актами, Регламентом міської ради і Положенням про постійні комісії міської ради, що затверджується міською радою.

3.6. Бориславський міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста. Він обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради, головує на її засіданнях.

Бориславський міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою міста Борислава, відповідальним – перед Бориславською міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Бориславський міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

3.7. Виконавчими органами міської ради є її виконавчий комітет, відділи й управління та інші створювані радаю виконавчі органи.

Виконавчі органи міської ради є підконтрольними і підзвітними міській раді, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади

Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними міській раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету, міському голові.

3.8 Виконавчий комітет міської ради є виконавчим органом міської ради, який утворюється нею на строк її повноважень.

Міська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та міським головою в межах повноважень, наданих цим Законом виконавчим органам міських рад.

3.9. До органів місцевого самоврядування належать і органи самоорганізації населення, які можуть створюватись за ініціативою жителів міста – членів територіальної громади і наділятись Бориславською міською радою частиною власної компетенції, фінансів та майна.

Правовий статус, порядок створення та діяльності органів самоорганізації населення визначаються Положенням про органи самоорганізації населення у місті Бориславі (додаток 1), що є невід’ємною частиною Статуту.

3.10. Бориславська міська рада, її виконавчі органи, Бориславський міський голова діють за принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених Конституцією України, законами України, цим Статутом та рішеннями міської ради.

3.11. Від імені територіальної громади за спеціальним дорученням можуть виступати фізичні та юридичні особи, органи державної влади та інші органи місцевог самоврядування

 1. Символіка територіальної громади міста Борислава

Територіальна громада міста Борислава має свою символіку: Герб та Прапор (хоругву) міста Борислава та гімн.

Положення про Герб та Прапор (хоругву) міста та гімн, їх зміст опис  та порядок використання затверджується  міською радою.

 1. День міста Борислава

День міста Борислава відзначається щорічно у другу неділю вересня в День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.

 1. Почесні звання та інші відзнаки

Жителям м.Борислава, членам територіальної громади  та іншим особам, в тому числі іноземним громадянам, які відзначились самовідданим служінням м.Бориславу або доброчинною діяльністю задля блага громади, зробили значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста, підвищення добробуту, примноження культурних, духовних надбань та інших цінностей громади міста, зміцнення місцевого самоврядування і демократії, присвоюється почесне звання «Почесний громадянин міста Борислава» відповідно до положення, яке затверджує міська рада.

Бориславська міська рада, Бориславський міський голова можуть встановлювати свої відзнаки (грамоти, подяки, медалі та інше), положення про порядок відзначення ними затверджується міською радою та міським головою відповідно.

 1. Добровільне об’єднання та міжнародна діяльність органів місцевого самоврядування

7.1. Органи місцевого самоврядування  з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальної громади можуть об’єднуватися в асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об’єднання, які підлягають реєстрації відповідно до  Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”.

7.2. Органи місцевого самоврядування та їх асоціації можуть входити до відповідних міжнародних асоціацій, інших добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування.

7.3. Асоціаціям та іншим добровільним об’єднанням органів місцевого самоврядування не можуть передаватися владні повноваження органів місцевого самоврядування.

 1. Територіальна громада міста Борислава і члени територіальної громади міста Борислава

8.1. Територіальна громада міста Борислава є первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень.

8.2  Територіальна громада міста Борислава здійснює місцеве самоврядування як безпосередньо, так і через Бориславську міську раду та її виконавчі органи, а також через Львівську обласну раду, яка представляє спільні інтереси усіх територіальних громад сіл, селищ, міст Львівської області.

8.3 Членами територіальної громади міста Борислава є жителі міста, які постійно проживають на території міста Борислава відповідно до Закону України «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання в Україні», інших актів законодавства України та зареєстовані на території міста Борислава.

8.4 Члени територіальної громади міста, як суб’єкти реалізації права на місцеве самоврядування поділяються на тих, що володіють правом голосу і тих, які не володіють правом голосу.

8.5 Членами територіальної громади міста з правом голосу є дієздатні громадяни України, які досягли повноліття і постійно проживають на території міста Борислава відповідно до Закону України «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання в Україні» та інших актів законодавства України.

Члени територіальної громади міста з правом голосу володіють активним і пасивним виборчим правом на виборах органів місцевого самоврядування, мають право брати участь у місцевих референдумах, загальних зборах громадян за місцем проживання, громадських слуханнях, володіють правом місцевої ініціативи.

8.6 Негромадяни України (громадяни інших держав, особи без громадянства), які постійно проживають на території міста, неповнолітні члени територіальної громади міста Борислава, а також члени територіальної громади міста, щодо яких є рішення суду про визнання їх недієздатними, є членами територіальної громади без права голосу.

Члени територіальної громади міста без права голосу не володіють активним і пасивним виборчим правом на виборах органів місцевого самоврядування, не беруть участі у місцевих референдумах, загальних зборах (конференціях) громадян за місцем проживання, громадських слуханнях, не володіють правом місцевої ініціативи.

8.7 Мешканці міста Борислава, які володіють нерухомим майном (нерухомістю) на території міста, працюють у місті, ведуть іншу діяльність, пов’язану зі сплатою податків до місцевого бюджету, але не зареєстровані на території територіальної громади міста, відповідно до Конституції і законодавства України, користуються усіма правами членів територіальної громади міста, окрім права участі у місцевих референдумах, загальних зборах громадян за місцем проживання, громадських слуханнях та окрім права місцевої ініціативи. Рішенням органів місцевого самоврядування для цієї категорії мешканців міста можуть встановлюватись права користування інфраструктурою міста, порядок отримання соціальних, освітніх, медичних та інших послуг на рівних умовах з членами територіальної громади міста.

8.8 Задоволення соціально-побутових, економічних, культурно-духовних потреб мешканців міста Борислава складають основну мету місцевого самоврядування громади, діяльності органів місцевого самоврядування.

8.9 Захист і реалізація у місті Бориславі прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України, визначають зміст і спрямованість діяльності органів місцевого самоврядування.

8.10 Органи місцевого самоврядування реалізують власні та делеговані Законом повноваження з забезпечення соціальних та інших стандартів, гарантованих державою.

8.11 Органи місцевого самоврядування не можуть приймати рішення, які обмежують права і свободи мешканців міста, громадян України, які не є членами територіальної громади міста Борислава, громадян інших держав та осіб без громадянства.

 1. Принципи реалізації територіальною громадою місцевого самоврядування

9.1.  Територіальна громада міста  Борислава здійснює  місцеве самоврядування

відповідно до Конституції України та Законів України на основі таких принципів:

– народовладдя;

– законності;

– гласності;

– колегіальності;

– поєднання місцевих і державних інтересів;

– правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законами;

– підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою її органів та посадових осіб;

– державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

– судового захисту прав місцевого самоврядування.

Дотримання цих принципів передбачає реальну і постійну участь членів громади у прийнятті значимих суспільно-політичних рішень; самоврядність територіальної громади у питаннях власного соціально-економічного, суспільно-політичного, культурного розвитку; постійний  контроль територіальної громади за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 1. Участь членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування

 

10.1. Форми участі членів територіальної громади міста Борислава в місцевому самоврядуванні є:

1) місцевий референдум;

2) загальні збори громадян за місцем проживання;

3) місцеві ініціативи;

4) громадські слухання;

5) участь у створенні і діяльності органів самоорганізації населення;

6) інші форми участі у місцевому самоврядуванні.

Порядок проведення місцевого референдуму регулюються відповідними законами України.

10.2. Місцевий референдум

Місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.

Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією України, цим та іншими законами до відання місцевого самоврядування.

На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади.

Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов’язковими для виконання на відповідній території.

Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, визначаються законом про референдуми.

10.3. Загальні збори громадян за місцем проживання

Загальні збори громадян за місцем проживання  є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.

Порядок проведення загальних зборів громадян за місцем проживання визначається Положенням про загальні збори громадян за місцем проживання в місті Бориславі (додаток 2), що є невід’ємною частиною Статуту.

10.4  Місцеві ініціативи

Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.

Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд міської ради визначається Положенням про місцеві ініціативи в місті Бориславі (додаток 3), що є невід’ємною частиною Статуту.

10.5 Громадські слухання

Територіальна громада має право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами міської ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

Порядок організації громадських слухань визначається Положенням про громадські слухання в місті Бориславі (додаток 4), що є невід’ємною частиною Статуту.

10.6 Інші форми участі у здійсненні місцевого самоврядування

Перелік форм участі членів територіальної громади міста Борислава у здійсненні місцевого самоврядування, визначений цим Статутом, не є вичерпним.

Нові форми безпосередньої участі членів територіальної громади міста Борислава у здійсненні місцевого самоврядування можуть ініціюватися членами територіальної громади, а також встановлюватися органами та посадовими особами місцевого самоврядування і законодавством України.

 1. Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування

11.1. Фінансова основа територіальної громади міста Борислава – це сукупність місцевих фінансових ресурсів, за допомогою яких забезпечується реалізація завдань та функцій місцевого самоврядування.

11.2. Управління фінансовими ресурсами здійснюється за допомогою таких ключових методів як фінансове планування, фінансове регулювання (податкове, кредитне, дотаційне та субвенційне) і фінансовий контроль.

11.3. Формування проекту міського бюджету повинно здійснюватись на підставі розробленої програми соціально-економічного розвитку міста та інших законодавчих актів.

11.4. Міський бюджет – основний фінансовий план територіальної громади, прийняття та виконання якого є гарантією самоврядності територіальної громади.

11.5. Підготовка проекту міського бюджету здійснюється фінансовим управлінням міської ради на підставі поданих бюджетних запитів головних розпорядниками коштів та проходить обов’язкове погодження профільними постійними комісіями міської ради.

11.6. Проект міського бюджету обов’язково виноситься на обговорення  сесії міської ради. У тому ж порядку відбувається обговорення звітів про його виконання.

11.7. Міський бюджет погоджується виконавчим комітетом та  затверджується рішенням Бориславської міської ради у терміни визначені Бюджетним кодексом України.

11.8. Інформація про виконання міського бюджету також розміщується на офіційному веб-порталі Бориславської міської ради в мережі Інтернет.

11.9. Бориславська міська рада в межах своїх повноважень приймає рішення про встановлення на території міста місцевих податків та зборів. До місцевих належать податки та збори, що встановлені відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених Податковим кодексом України, а також інші податки та збори не заборонені законодавством

11.10. Підготовка та прийняття рішення про встановлення в місті Бориславі  місцевих податків і зборів здійснюється з дотриманням та на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».

11.11. Місцеві податки та збори встановлюються з врахуванням інтересів всієї територіальної громади, для зміцнення майнової та фінансової основи самоврядування територіальної громади.

11.12. Зарахування місцевих податків та зборів до міського бюджету  здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України.

11.13.Місцеві запозичення — операції, пов’язані з отриманням міським бюджетом коштів на умовах повернення, платності та строковості, за якими виникають боргові зобов’язання міської ради перед кредитором.

11.14. Місцеві запозичення здійснюються з метою фінансування бюджету та використовуються для створення, приросту чи оновлення стратегічних об’єктів довготривалого користування або об’єктів, які забезпечують виконання завдань міської ради, спрямованих на задоволення інтересів територіальної громади міста.

11.15. Порядок здійснення місцевих запозичень і надання місцевих гарантій встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до умов, визначених Бюджетним кодексом України.

11.16. Обсяг та умови здійснення місцевих запозичень і надання місцевих гарантій погоджуються з Міністерством фінансів України.

11.17. Територіальна громада м.Борислава — власник комунального майна, безпосередньо або через органи місцевого самоврядування володіє, користується і розпоряджається належним їй на основі права комунальної власності рухомим і нерухомим майном, коштами та іншими об’єктами з метою забезпечення надання необхідних комунальних та громадських (соціальних)  послуг, може здійснювати з об’єктами комунальної власності господарські операції, передавати їх у постійне або тимчасове користування фізичним та юридичним особам, здавати в оренду, вносити як частку до статутного фонду підприємств та акціонерних товариств, продавати, купувати, використовувати як заставу, приватизувати, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об’єктів комунальної власності, що приватизуються або передаються у користування та оренду тощо.

11.18. Застава комунального майна виникає на підставі договору, закону або рішення суду. Заставодавцем комунального майна може бути Бориславська міська рада.

11.19. Об’єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальної громади м.Борислава  і передані іншим суб’єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади або відповідного рішення Бориславської міської ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадків, передбачених законом.

11.20. Територіальна громада може мати організації, підприємства, інші установи, рухоме та нерухоме майно, інші об’єкти комунальної власності, що перебувають за адміністративними межами міста Борислава.

11.21. Вiд iменi i в iнтересах територiальної громади права суб’єкта комунальної власностi здiйснює Бориславська міська рада.

 1. Об’єкти комунальної власності територіальної громади

12.1. До об’єктів комунальної власності територіальної громади міста входять рухоме і  нерухоме комунальне майно, необхідне для забезпечення економічного і соціального розвитку міста , не обмежене і не вилучене з обігу, доходи міського бюджету,  інші кошти, земля,  природні ресурси, майнові комплекси підприємств,  установи  та  організації, частка  в майні підприємств,  житловий   фонд,   нежитлові приміщення, заклади культури,  освіти,  спорту,  охорони здоров’я,  майно, передане у встановленому законом порядку  у комунальну власність іншими суб’єктами власності,  майнові  права,  результати виконаних робіт, надані послуги,   результати   інтелектуальної,    творчої    діяльності, інформація,  інші речі, цінні папери, матеріальні і нематеріальні блага, які на праві власності належать територіальній громаді, а також кошти, отримані від відчуження об’єктів права комунальної власності.

12.2. Склад і перелік об’єктів комунальної власності затверджується міською радою, яка формує відповідні реєстри та визначає порядок їх інвентаризації та обліку.

12.3. До складу об’єктів виключно  комунальної власності , які не можуть бути відчужені у будь-який спосіб, входить рухоме і нерухоме майно, інші об’єкти  громадського користування та соціальної інфраструктури, які мають важливе значення для життєзабезпечення міста, задоволення потреб територіальної громади та для збереження історико-культурної спадщин, пам’ятки історії та архітектури визнані в установленому законодавством України порядку, землі комунальної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, інші об’єкти, перелік яких встановлює територіальна громада.

12.4. Об’єкти  комунальної власності не можуть бути приватизовані або іншим способом відчужені, якщо наслідком цього стане скорочення обсягу та погіршення якості громадських послуг, що надаються членам територіальної громади.

12.5. Об’єкти комунальної власності територіальної громади можуть бути відчужені  за  рішенням  міської ради чи на підставі рішення суду.

 1. Відкритість діяльності органів місцевого самоврядування

13.1. Міська рада здійснює свою діяльність, керуючись принципами відкритості, прозорості та публічності, що є необхідною умовою демократичного управління містом, забезпечення належної та ефективної взаємодії органів влади міста з територіальною громадою.

13.2. Міська рада, її виконавчі органи та посадові особи інформують громадськість міста про свою діяльність безпосередньо та за допомогою засобів масової інформації, оприлюднюють нормативно-правові акти, їх проекти, поширюють іншу інформацію, звітують, проводять роботу з правової просвіти громади щодо завдань, компетенції, структури та форм роботи міської ради.

13.3. Засідання міської ради та її виконавчого комітету є відкритими.

13.4. Проведення закритого засідання допускається лише для розгляду окремо визначених питань відповідно до закону в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законом.
В такому випадку лише ці питання включаються до порядку денного закритого пленарного засідання, виступають предметом обговорення та підставою прийняття рішення. Рішення, прийняті міською радою, її виконавчим комітетом на закритому засіданні з питань, що не становлять державної або іншої охоронюваної законом таємниці, вважаються нечинними.

13.5. На пленарні засідання міської ради, засідання виконавчого комітету міської ради забезпечується доступ представників засобів масової інформації.

 1. Відкритість інформації про роботу посадових осіб та депутатів міської ради

Відкритість інформації про роботу посадових осіб та депутатів міської ради забезпечується наступним чином:

14.1. Оприлюдненням на офіційній сторінці міської ради у мережі Інтернет інформації про дні засідань міської ради (її робочих органів), порядок денний таких засідань, а також про проекти рішень та прийняті рішення;

14.2. Висвітленням діяльності органів та посадових осіб міської ради у засобах масової інформації, в мережі Інтернет, проведення прес-конференцій, брифінгів та інших публічних заходів депутатами та посадовими особами міської ради;

14.3. Оголошенням інформації під час публічних виступів посадових осіб та депутатів міської ради;

14.4. Проведенням гарячих телефонних ліній, прямих ефірів за участю посадових осіб міської ради;

14.5. Звітуванням міського голови, виконавчих органів, депутатських комісій та депутатів міської ради;

14.6. Запрошенням та наданням акредитації у встановленому порядку представникам засобів масової інформації, а також присутністю запрошених осіб, почесних гостей і членів територіальної громади на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях виконавчого комітету міської ради, прес-конференціях, брифінгах, інших публічних заходах органів та посадових осіб міської ради;

14.7.  Безпосереднім доведенням інформації до заінтересованих осіб (усно, письмово чи іншими способами) шляхом надання відповідей на звернення громадян та інформаційні запити журналістів і засобів масової інформації згідно Законів України «Про звернення громадян» та «Про інформацію»;

14.8.  Розміщенням інформаційних стендів у приміщеннях виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, які би містили коротку інформацію про їх діяльність та послуги, що надаються мешканцям; передбачали перелік документів для звернення по тих чи інших питаннях, конкретні та вичерпні рекомендації, необхідні для вирішення питань;

14.9. Наданням можливості доступу до архівних матеріалалів міської ради.

14.10. Офіційне оприлюднення актів органів та посадових осіб міської ради та їївиконавчих органів здійснюється у місцевому друкованому засобі масової інформації «Нафтовик Борислава» та на офіційній сторінці міської ради у мережі Інтернет.

14.11. Акти органів та посадових осіб міської ради або їх окремі положення, які містять державну таємницю або іншу захищену законом інформацію, не підлягають опублікуванню.

14.12. Нормативно-правові акти органів та посадових осіб міської ради, що визначають права та обов’язки громадян та спиричиняють певні юридичні наслідки, не доведені до відома громадян у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом, вважаються нечинними.

14.13. Якщо акти органів та посадових осіб міської ради стосується прав та обов’язків однієї особи або визначеного кола осіб, цим особам за їх запитом безоплатно надаються засвідчені копії зазначених актів у кількості не більше трьох примірників. В інших випадках за надання копії актів місцевого самоврядування може справлятися плата у розмірі, що не перевищує витрат на виготовлення таких копій.

14.14. Одним з пріоритетних завдань щодо забезпечення відкритості інформації про роботу посадових осіб та депутатів міської ради є надання громадянам та юридичним особам інформаційних та інших послуг шляхом використання електронної інформаційної системи яка забезпечує взаємодію органів виконавчої влади між собою, з громадянами та юридичними особами на основі сучасних інформаційних технологій.

 1. Заключні положення

15.1. Статут територіальної громади міста має вищу юридичну силу щодо інших актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

15.2 Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування, які суперечать даному статуту, не підлягають застосуванню і виконанню.

15.3. Статут територіальної громади є постійнодіючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом ради. Зміни і доповнення до статуту територіальної громади вносяться рішенням ради.

15.4. Статут територіальної громади міста Борислава підлягає державній реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань у визначеному законодавством порядку та оприлюдненню засобах масової інформації, на офіційному сайті міської ради.

Loading

Loading