Стратегія розвитку Бориславської міської територіальної громади на 2022- 2027 роки

Дорогі мешканці Бориславської міської територіальної громади!

Бориславська міська територіальна громада була утворена 12.06.2020 року відповідно до Розпорядження КМУ №718-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Львівської області»  та об’єднала сім населених пунктів, де офіційно проживають понад 39 тис. осіб.

Будь-яка громада являє собою складний соціально-економічний механізм. Це одночасно і середовище функціонування, і спосіб життя, і можливості культурного, духовного, фізичного розвитку як окремої особистості, так і спільноти в цілому. Надати повний опис різнопланового та багатовекторного майбутнього розвитку дуже складно, але саме інтерес до майбутнього є головним стимулом до стратегічного планування розвитку територіальної громади в цілому. Ми повинні не просто жити з дня на день, вирішуючи поточні проблеми, але й мати чіткий план розвитку і рухатися згідно нього. Тільки таким чином ми дамо шанс Бориславській громаді знайти себе на економічній, соціальній, культурній та туристичній карті країни.

Стратегія розвитку Бориславської МТГ на 2022-2027 роки (далі – Стратегія) розроблена за ініціативи міської ради та завдяки перемозі у Конкурсі від Асоціації місцевих рад  «Ради Львівщини» з надання підтримки у розробці стратегій розвитку територіальним громадам у 2021 році.

Вона спирається на результати аналітичного дослідження соціально-економічного розвитку громади та результати напрацювань робочої групи, затвердженої розпорядженням міського голови №188-р від 15.07.2021р.

Головна мета Стратегічного плану – формування нового бачення сталого місцевого розвитку громади за нових умов, докорінні позитивні зміни якості життя мешканців Бориславської МТГ шляхом комплексної зміни системи управління, підвищення конкурентоспроможності економіки, інвестиційної привабливості, ефективного використання ресурсів, узгодження інтересів влади, громади та бізнесу, створення максимальної кількості робочих місць – за рахунок реалізації переваг конкурентоспроможності громади у порівнянні з іншими громадами.

Стратегічний план є одним із інструментів залучення ресурсів для розвитку. Наявність такого плану – одна з ключових умов надання громаді ґрантів, позик та залучення інвестицій.

Стратегія визначає цілі та пріоритети розвитку Бориславської МТГ на період до 2027 року, завдання, проекти, спрямовані на структурні зміни в економіці та соціальній сфері, покрокове розв`язання наявних проблем.
Формуючи та створюючи головний стратегічний документ розвитку нашої громади, ми намагались залучити якомога ширше коло жителів до співпраці, обговорення, дискусії, до живого діалогу задля написання максимально реального та якісного соціально-економічного плану розвитку нашої об’єднаної громади. Люди різних професій, віку, політичних поглядів, віросповідання пропонували своє бачення спрямування зусиль влади та приймали виважені рішення щодо пріоритетів та векторів розвитку населених пунктів, у яких вони проживають. Щиро вдячний усім небайдужим мешканцям громади, хто активно долучився до створення та написання стратегічного плану розвитку нашої громади, реального далекоглядного планомірного шляху розвитку нашого спільного дому.

Стратегія розвитку громади є живим документом, до якого можуть (і повинні) вноситися зміни, щоб максимально скористатися усіма можливостями розвитку і мінімізації ризиків. Бажаю всім наполегливості в зміцненні громади і наснаги в її соціально-економічному розвитку.

Успіхів нам та віри у свої сили!

Міський голова І. Яворський

 

Рішення Бориславської міської ради від 23 грудня 2021 року № 765 “Про затвердження Стратегії розвитку Бориславської міської територіальної громади на 2022-2027 роки та Плану заходів з реалізації у 2022-2024 роках Стратегії розвитку Бориславської міської територіальної громади на 2022-2027 роки”

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022- 2027 РОКИ

Профіль Бориславської міської територіальної громади

План заходів з реалізації у 2022-2024 роках Стратегії розвитку Бориславської міської територіальної громади на 2022-2027 роки

Loading