Головне управління Держпраці у Львівській області

298. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

299. Реєстрація зміни відомостей у декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

300. Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

301. Переоформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

302. Продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

303. Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

304. Реєстрація декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки

305. Реєстрація об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки в Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки

306. Виключення об’єкта підвищеної небезпеки з Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки

307. Реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

308. Тимчасова реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

309. Зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

310. Перереєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

311. Видача свідоцтва на придбання вибухових матеріалів

312. Видача свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів

313. Видача гірничих відводів для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення

314. Переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення

315. Переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

316. Видача гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

317. Видача погодження забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення

Loading