Управління праці та соціального захисту населення БМР

177. Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

178. Призначення пільги на придбання палива, у тому числі рідкого,скрапленого балонного газу для побутових потреб

179. Призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг

180. Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання чи перебування невідоме

181. Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”

182. Прийняття рішення щодо надання соціальних послуг

183. Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

184. Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена

185. Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного

187. Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири

188. Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна

189. Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа

190. Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, в управління іншій особі за договором

191. Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного

192. Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов’язань від імені підопічного

193. Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири

194. Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна

195. Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

196. Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

197. Призначення державної допомоги при народженні дитини

198. Призначення одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка”

199.Видача грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”

200. Призначення державної допомоги при усиновленні дитини

201. Призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

202. Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям

203. Призначення державної допомоги одному з батьків, усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, одному з прийомних батьків, батькам-вихователям, які доглядають за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність

204. Призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

205. Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

206. Призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю

207. Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

208. Призначення державної соціальної допомоги на догляд

209. Надання одноразової допомоги мешканцям Бориславської міської територіальної громади, прийнятим на військову службу за контрактом

210. Призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

211. Призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І або ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею

212. Надання одноразової допомоги особам з інвалідністю внаслідок участі в АТО (ООС) чи особам, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, які потребують довготривалого лікування

213. Призначення одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

214. Призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт

215. Призначення одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою

216. Призначення компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадянам, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у Адміністративна послуга „Призначення компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадянам, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3; потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3; потерпілим від радіаційного опромінення, віднесеним до категорії 1 або 2

217. Призначення компенсацій та допомоги дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та їхнім батькам

218. Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам

219. Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки

220. Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спинального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку

221. Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю

222. Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

223. Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування

224. Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам

225. Видача направлення до реабілітаційних установ особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності

226. Видача направлення на проходження медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю автомобілем

227. Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

228. Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитині з багатодітної сім’ї

229. Видача дубліката посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

230.Вклейка фотокартки в посвідчення дитини з багатодітної сім’ї у зв’язку з досягненням 14-річного віку

231. Продовження строку дії посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

232. Видача посвідчень особам з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства

233. Установлення статусу, видача посвідчень ветеранам праці

234. Установлення статусу, видача посвідчень жертвам нацистських переслідувань

235. Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) осіб з інвалідністю

236. Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань”

237. Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

238. Забезпечення направлення дітей з інвалідністю до реабілітаційної установи для надання реабілітаційних послуг за програмою „Реабілітація дітей з інвалідністю”

239. Відшкодування витрат на поховання загиблих (померлих) учасників бойових дій (в розрахунку на одну сім’ю)

240. Призначення і виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною”

241. Компенсація вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

242. Надання одноразової компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів

243. Надання щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів

244. Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

245. Виплата одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми

246. Надання пільг при оплаті житла, послуг з водопостачання таводовідведення, теплопостачання, за користування природним газом, електроенергією, на придбання твердого палива та скрапленого газу особам з інвалідністю та бійцям-добровольцям АТО мешканців Бориславської територіальної громади

247. Надання одноразової допомоги сім’ям загиблих/померлих учасників бойових дій (в розрахунку на одну сім’ю)

248. Надання одноразової допомоги учасникам АТО (ООС) чи особам, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України

249. Надання одноразової допомоги сім’ям загиблих (померлих) учасників бойових дій (в розрахунку на одну сім’ю) на встановлення пам’ятника

250. Надання одноразової допомоги учасникам бойових дій, які перебували у полоні

251. Надання грошової допомоги постраждалим від пожежі та стихійного лиха

252. Виплата допомоги на поховання деяких категорій осіб

253. Надання одноразової грошової допомоги на лікування

257. Повідомна реєстрація галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів

258. Надання допомоги на документування

392. Призначення та виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей

393. Призначення та виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

394. Професійна адаптація учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності

395. Встановлення статусу члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України

396. Установлення статусу, видача посвідченння особи з інвалідністю внаслідок війни

397. Видача посвідчення опікуна або піклувальника

398. Призначення та реєстрація помічника фізичної дієздатної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки

399. Видача посвідчення помічника фізичної дієздатної особи

400. Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”

401. Надання допомоги для встановлення у квартирі приладу індивідуального опалення

402. Призначення і виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду мешканцям Бориславської міської територіальної громади 

403. Надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам

Loading