Головний спеціаліст з питань депутатської діяльності

Головний спеціаліст:
Федорець Руслана Володимирівна

Адреса: м. Борислав, вул. Шевченка, 42, каб. №
Тел.: (03 248) 5-24-74
e-mail:
ruslana_fedoretc@ukr.net

Графік прийому

  • Здійснює організаційне та технічне забезпечення діяльності міської ради.
  • Забезпечує  підготовку та проведення сесій міської ради.
  • Забезпечує облік, контроль і зберігання документів міської ради.
  • Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції спеціаліста за встановленим графіком.
  • Сприяє депутатам міської ради в підготовці звернень, запитів та інших поточних документів.
  • Здійснює роботу з контролю за виконанням рішень міської ради, вносить пропозиції постійним комісіям міської ради з цього питання та організовує підготовку проектів рішень міської ради щодо зняття з контролю рішень міської ради.
  • Здійснює контроль за реалізацією протокольних доручень, висловлених на пленарних засіданнях сесій міської ради.
  • Готує відповіді на запити про доступ до публічної інформації,  листи і звернення щодо надання копій рішень міської ради, витягів з них, витягів з протоколів пленарних засідань сесій міської ради, засідань постійних комісій, про наслідки розгляду питань на пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій та щодо прийняття окремих рішень.