Відділ освіти

Начальник:
Качмарчик Елла Зіновіївна

Адреса: м. Борислав, вул. Шевченка, 42, каб. № 54

Тел.: (03 248) 5-07-61

e-mail:
bormetodkab16@gmail.com
osvitabor@gmail.com

Графік прийому

Основні завдання відділу:

 • оновлення змісту дошкільної освіти  в контексті вимог Базового компоненту дошкільної освіти;
 • забезпечення оптимального охоплення дітей різними формами дошкільною освітою;
 • охорона життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку;
 • збереження оптимальної мережі закладів освіти відповідно до потреб населення міста в освітніх послугах з урахуванням демографічних і економічних реалій;
 • удосконалення змісту освіти відповідно до Державних стандартів загальної середньої освіти в Україні, Нової української школи, впровадження сучасних педагогічних технологій, підвищення якості знань учнів з метою формування інноватора і громадянина на компетентнісній основі та з використанням наскрізних ліній ;
 • зміна підходів до підготовки і проведення навчальних занять;
 • розширення діапазону організаційних форм, методів навчання та способів навчальної взаємодії у початковій школі;
 • надання навчально-пізнавальній діяльності практичного спрямування;
 • здійснення моніторингу рівня навчальних досягнень учнів відповідно з вимогами Типових навчальних планів і програм;
 • забезпечення методичного та організаційного супроводу реалізації основних заходів Державних та регіональних освітніх програм;
 • поглиблення комп’ютеризації шкіл міста, забезпечення надання всім закладам освіти швидкісного доступу до Інтернету з використанням сучасних технологій під’єднання для високоефективного доступу до освітніх ресурсів;
 • створення передумов для соціалізації дітей з особливими  освітніми потребами дошкільного та шкільного віку в умовах інклюзії, розвиток інклюзивного ресурсного центру;
 • удосконалення роботи з питань профорієнтації у підготовці до створення старшої профільної школи;
 • створення умов для здійснення зовнішнього незалежного оцінювання;
 • забезпечення умов для змістовного дозвілля та зайнятості молоді в позаурочний час, попередження і профілактика злочинності серед підлітків;
 • посилення виховної ролі закладів освіти, ефективності їх роботи з формування моральності, духовності, національної самосвідомості учнів, розвитку самоврядування в дитячих колективах; створення в закладах освіти здоров’язберігаючого середовища, культивування знань про здоров’я;
 • поліпшення становища дітей-сиріт та дітей без батьківського піклування,  посилення уваги до дітей з багатодітних  сімей та тих, що опинилися у складних життєвих обставинах;
 • забезпечення взаємодії з батьками, громадськістю, залученням учнівського самоврядування його до вирішення питань організації навчального процесу, життєдіяльності закладів освіти тощо;
 • підвищення рівня управлінської діяльності;
 • охоплення  позашкільною освітою не менше 70% дітей  шкільного віку;
 • зміцнення, оновлення та модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти.

Рішення Бориславської міської ради № 2284 від 30 січня 2020 року “Про затвердження положення про відділ освіти Бориславської міської ради у новій редакції”

Працівники відділу:

Провідний спеціаліст з питань роботи загальноосвітніх навчальних закладів:
Гоц Майя Омелянівна

Головний спеціаліст з дошкільного виховання:
Коваленко Леся Остапівна

 

Оператор комп’ютерного набору:
Оліяр Любов Михайлівна