ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

 1. Замовник (інвестор): КП «БОРИСЛАВТЕПЛОЕНЕРГО»

Поштова адреса: м. Борислав, вул. Коваліва, 52А

 1. Місце розташування майданчика (об’єкту): Львівська область, м. Борислав, вул. Сосюри
 2. Технічні і технологічні дані:

Впровадження когенераційної установки на базі двох газових двигунів генераторів ДвГА-500-1 (ТУ У29.1-00210996.005-2004) АООТ «Первомайскдизельмаш», яка призначена для комбінованого виробництва електроенергії і тепла. Тепло одержується за рахунок утилізації вторинних енергоресурсів когенераційної установки: тепла відпрацьованих газів, тепла від охолодження двигуна.

Теплова потужність, що віддається в тепломережу споживача при повній утилізації (на повній електричній потужності) при роботі на попутному нафтовому газі, яка одержується на когенераційній установці складає 1140кВт, номінальна електрична потужність – 800кВт.

Розрахунковий відпуск теплової енергії на опалення 2159 Гкал/рік (2511Мвт/рік).

 1. Соціально-економічна необхідність проектованої діяльності:

  виробництво електроенергії з одночасною утилізацією тепла, що відповідає сучасним вимогам енергозбереження.

 1. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
 •  земельних – відсутні;
 •  сировинних – нафтового вакуумного відбензиненого НГВУ «Бориславнафтогаз» 896,58тис.нм3/рік;
 •  енергетичних – від існуючої мережі;
 •  водних – 0,03 м3/добу на підживлення оборотної системи охолодження.
 1. Транспортне забезпечення: забезпечує Замовник.
 1. Екологічні та інші обмеження планової діяльності за варіантами: фонове забруднення, ГДК в повітрі населених пунктів.
 1. Необхідна екологічно-інженерна підготовка і захист території: не проводилась
 1. Можливі впливи планової діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:
 •         геологічне середовище – відсутнє;
 •         повітряне середовище – викиди оксидів азоту та вуглецю;
 •         мікроклімат – немає;
 •         водне середовище – немає;
 •         рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – немає;
 •         навколишнє соціальне середовище – у випадку аварії;
 •         навколишнє техногенне середовище – немає.
 1. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення: відходи відсутні.
 1. Обсяг виконання ОВНС: згідно вимог чинного ДБН А.2.2-1-2003.
 1. Участь громадськості: відповідно до діючого законодавства України Замовник забезпечує розповсюдження через засоби масової інформації Заяви про наміри та Заяви про екологічні наслідки. Строки подання громадськістю зауважень – 30 календарних днів з дня публікацій.