Запит про доступ до публічної інформації

ЗАКОН УКРАЇНИ “Про доступ до публічної інформації”

  • ПОРЯДОК ПОДАННЯ І РОЗГЛЯДУ ЗАПИТУ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ ТА ЇЇ ОТРИМАННЯ У БОРИСЛАВСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ

1. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2. Запитувачі інформації мають право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію (без пояснення причини подання запиту) на вибір запитувача в усній або письмовій формі:

  • поштою: вул.Шевченка,42, м.Борислав, Львівська область, 82300;
  • факсом: номер факсу 03 248 5-29-52;
  • телефоном: номер телефону 03 248 5-25-56
  • електронною поштою:zapyt@boryslavrada.gov.ua

3. Запит, який подається на ім’я розпорядника інформації має містити:
3.1) ім’я (найменування) запитувача;
3.2) поштову адресу або адресу електронної, а також поштову адресу або номер засобу зв’язку, якщо такий є;
3.3) загальний опис інформації або виду, назву, реквізитів чи змісту документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3.5) спосіб отримання відповіді: поштою (вказати поштову адресу); факсом (вказати номер факсу); електронною поштою (вказати E-mail) або в усній формі (вказати номер телефону);
3.6) підпис і дату, якщо запит подається письмово.

Форма запиту на інформацію

4. Особам з обмеженими фізичними можливостями, інвалідністю, котрі не можуть особисто оформити письмовий запит, запит оформляє відповідальна особа з питань запитів на інформацію міської ради, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон та надання копії запиту запитувачу.

5. Запит на інформацію реєструється посадовою особою загального відділу міської ради, про що робиться відмітка в запиті (на вимогу запитувача).

6. Виконавець зобов’язаний надати відповідь на запит на інформацію запитувачу не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
Якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. У такому разі Запитувач повинен надати обґрунтоване клопотання про термінове опрацювання запиту.
У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, міський голова може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку виконавець повідомляє Запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

7. Інформація на запит надається безкоштовно.
У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, Запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

8. Міський голова відмовляє в задоволенні запиту в таких випадках:
8.1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
8.2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
8.3) не дотримано вимог до запиту на інформацію;
8.4) не оплачено витрати, пов’язані з копіюванням або друком.

9. Відповідь про те, що інформація може бути одержана Запитувачем з загальнодоступних джерел або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

10. Якщо розпорядник інформації не володіє запитуваною інформацією, але якому за характером діяльності відомо, хто нею володіє, то він зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. Строк розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

11. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
11.1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи відповідальної за розгляд запиту;
11.2) дата відмови;
11.3) мотивовану підставу відмови;
11.4) порядок оскарження відмови;
11.5) строк, у який буде задоволено запит;
11.6) підпис.

12. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

13. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу влади або суду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до розпорядження міського голови від 15 лютого 2016 року № 37-р „Про нову редакцію пункту 4 розпорядження міського голови від 18 травня 2011 року № 193-р” – відповідальною особою за доступ до публічної інформації у Бориславській міській раді є Химин Ю. М.
Функції із забезпечення доступу запитувачів до інформації у міській раді покладено на загальний відділ.

Відповідно до рішення виконкому від 09 листопада 2011 року № 323 „Про затвердження розміру витрат на копіювання або друк документів, які надаються за запитом на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат”, затверджено:

– Порядок відшкодування витрат на копіювання або друк документів, які надаються за запитами на інформацію Завантажити

– Розмір витрат на копіювання або друк документів, які надаються за запитами на інформацію Завантажити

На виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” у Бориславській міській раді створено окрему електронну скриньку e-mail: zapyt@boryslavrada.gov.uaдля прийняття запитів на публічну інформацію.

  • ЗВІТ про кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли на ім’я міського голови через загальний відділ Бориславської міської ради

За 2019 рік — Завантажити

За I квартал 2020 року — Завантажити

За I півріччя 2020 року — Завантажити

За III квартал 2020 року — Завантажити

ЗВІТ про кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли на ім’я міського голови через загальний відділ Бориславської міської ради за IV квартал 2020 року

ЗВІТ про кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли на ім’я міського голови через загальний відділ Бориславської міської ради за 2020 рік

ЗВІТ про кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли на ім’я міського голови через загальний відділ Бориславської міської ради за I квартал 2021 року

ЗВІТ про кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли на ім’я міського голови через загальний відділ Бориславської міської ради за півріччя 2021 року.

ЗВІТ про кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли на ім’я міського голови через загальний відділ Бориславської міської ради за III квартал 2021 року

ЗВІТ про кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли на ім’я міського голови через загальний відділ Бориславської міської ради за 9 місяців 2021 року.

ЗВІТ про кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли на ім’я міського голови через загальний відділ Бориславської міської ради за I півріччя 2023 року  

ЗВІТ про кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли на ім’я міського голови через загальний відділ Бориславської міської ради за II півріччя 2023 року  

ЗВІТ про кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли на ім’я міського голови через загальний відділ Бориславської міської ради за І квартал 2024 року

Loading