Керуючий справами виконкому

Каб. № 34

Тел.: (03 248) 5 21 50

E-mail: ihorkobyletskyy@gmail.com

Графік прийому

Кобилецький Ігор
Миколайович

1. Відповідає за:
– складання перспективного плану роботи виконавчого комітету та організацію планування роботи інших виконавчих органів ради;
– організацію роботи апарату виконавчого комітету;
– підготовку матеріалів на засідання виконавчого комітету і організацію засідань виконкому;
– організаційно-технічне і господарське обслуговування виконкому та комісій при ньому;
– забезпечення організації діловодства у міській раді та її виконавчих органах, здійснення контролю за строками проходження і виконання документів;
– забезпечення своєчасного доведення рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, доручень міського голови та організацію контролю за їх виконанням;
– забезпечення безпосереднього здійснення конституційних прав громадян на звернення з пропозиціями і заявами, оскарження дій ради, її виконавчого комітету, посадових осіб, керівників підприємств, організацій і установ;
– організацію прийому громадян міським головою і його заступниками та розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян, що надійшли до міського голови і виконавчого комітету;
– забезпечення утримання і належної експлуатації адмінкорпусу міської ради;
– придбання обладнання, комп’ютерів і оргтехнічних засобів для виконкому та інших виконавчих органів ради;
– забезпечення реалізації державної політики з кадрових питань та служби в органах місцевого самоврядування;
– здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування;
– формування кадрового резерву на посади посадових осіб органів місцевого самоврядування та здійснення контролю за проведенням його стажування;
– здійснення обліку військовозобов’язаних та їх бронювання в міській раді та її виконавчих органах;
– організацію перевірки відповідності проектів рішень ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови діючому законодавству;
– аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів претензійної і позовної роботи, що характеризують стан законності в діяльності ради та її виконавчих органів;
– організацію роботи, пов’язаної з підвищенням рівня правових знань посадових осіб органів місцевого самоврядування ради та її виконавчих органів;
– своєчасне вжиття заходів за окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами господарського суду, директивними документами інших правоохоронних і контролюючих органів в межах компетенції;
– сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України;
– внесення подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги і рішення ради та її виконавчих органів, прийняті в межах повноважень;
– звернення до суду про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
– забезпечення правильного застосування законодавства в міській раді та її виконавчих органах ради;
– перегляд актів, прийнятих виконавчим комітетом для приведення їх у відповідність із законодавством, підготовку пропозицій щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність;
– представлення в установленому законодавством порядку інтересів виконавчого комітету в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;
– сприяння додержанню законності у реалізації прав трудового колективу;
– забезпечення правильного застосування норм трудового, пенсійного, іншого законодавства, що зачіпають права й законні інтереси працівників апарату ради та її виконавчого комітету;
– організацію і проведення роботи, пов’язаної з підвищенням рівня правових знань керівників та працівників ради, їх виконавчих органів;
– взаємодію з правоохоронними органами міста, на які покладено обов’язки здійснювати боротьбу зі злочинністю, її організованими формами, виконання вимог чинного законодавства України з питань зміцнення правопорядку та законності у межах компетенції, визначених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншого чинного законодавства та діючих нормативно-правових актів з питань правоохоронної діяльності;
– розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесених до відання адміністративної комісії при виконавчому комітеті;
– спрямування діяльності спостережної комісії;
– забезпечення правильної організації бухгалтерського обліку у відповідності до нормативно-правових актів та інструкцій;
– проведення інвентаризації матеріальних цінностей, своєчасне і правильне оформлення результатів інвентаризації і відображення їх в обліку;
– забезпечення складання кошторисів витрат на утримання виконкому і розрахунків до них;
– здійснення контролю за збереженням основних засобів, малоцінних і швидкозношуваних предметів та інших матеріальних цінностей в місцях їх експлуатації і зберігання;
– управління архівною справою на території міста;
– централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території міста, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду;
– зберігання документів Національного архівного фонду, що мають місцеве значення;
– облік житлового фонду і здійснення контролю за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах і організаціях;
– надання відповідно до закону громадянам, які потребують соціального захисту, безоплатного житла або за доступну для них плату;
– видачу ордерів на заселення жилої площі в будинках державних та комунальних організацій.
– організацію проведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов; розподіл та надання відповідно до законодавства житла;
– здійснення реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;
– облік відповідно до закону житлового фонду, здійснення контролю за його використанням;
– реалізацію повноважень з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
– реалізацію повноважень з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
– формування та ведення реєстру територіальної громади м.Борислава;
– забезпечення надання адміністративних послуг;
– спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
– здійснення інших повноважень виконавчих органів ради в названих галузях.

2. Здійснює керівництво:
– відділом правового забезпечення міської ради;
– загальним відділом міської ради;
– міським державним архівом;
– службою управління персоналу міської ради;
– відділом бухгалтерського обліку та звітності міської ради;
– відділом надання адміністративних послуг міської ради;
– відділом реєстрації міської ради;
– господарською частиною.

3. Забезпечує взаємодію з місцевими органами суду, прокуратури, юстиції, внутрішніх справ та адвокатури.

4. Керує роботою
Рад, комісій, робочих груп, утворених рішеннями виконкому або розпорядженнями міського голови.

Кобилецький Ігор Миколайович

Народився 16 жовтня 1964 року в с. Попелі Дрогобицького району Львівської області.

З 1971 р. – по 1979 р навчався в Попелівській школі,

З 1979 р. – по 1980 р. – навчався в Бориславській ЗОШ №8.

З 1980 р. – по 1984 р. – навчався у Львівському автодорожньому технікумі

З травня 1984 року по травень 1986 року служив у Радянській армії.

З 1986 по 1990 рік працював в ШБУ №7 м. Борислава на посадах майстра, начальника цеху, інженера.

З 1990 р. по 1996 р. навчався в Львівському політехнічному інституті за спеціальністю «Будівництво та експлуатація автомобільних шляхів, аеродромів», отримав кваліфікацію «інженер-будівельник».

З 1991 року по 2000 рік працював на керівних посадах в ПМП «Кріс».

З 2001 по 2012 рік працював директором ТзОВ «КІМ», а також паралельно займався підприємницькою діяльністю до 2015 року.

З липня по грудень 2015 року займав посаду першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

З вересня 2016р.  працює у Бориславській міській раді на посаді керуючого справами виконкому.

Одружений, має двох синів та доньку.

Loading