Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Каб. № 32

Тел.: (03 248) 5 21 51

E-mail: sadlivskiy74@ukr.net

Графік прийому

Садлівський Роман Станіславович

1. Відповідає за:
– забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, насамперед, щодо організації і здійснення заходів з його реформування;
– організацію виконання державних програм, розроблення і реалізацію місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства, подання пропозицій до проектів місцевих програм соціально-економічного та культурного розвитку міста щодо поліпшення комунального обслуговування населення та благоустрою міста, енергозбереження, стану безпеки, умов праці та виробничого середовища;
– управління об’єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню;
– координацію роботи житлово-комунальних, енергопостачальних та інших підприємств незалежно від форм власності, які надають послуги населенню;
– забезпечення виконання програм з капітального ремонту житлового фонду, доріг (об’єктів комунального господарства), культурно-побутового та іншого призначення та здійснення ефективного контролю за використанням капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету;
– сприяння розширенню житлового будівництва і наданню допомоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті, сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
– здійснення контролю за будівництвом об’єктів, які споруджуються за рахунок державних централізованих капітальних вкладень, залучених і бюджетних коштів, та за наданням на договірних умовах послуг замовника підприємствам, організаціям незалежно від форм власності та окремим громадянам;
– здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства;
– забезпечення соціально-культурних закладів, а також населення електроенергією, газом та іншими енергоносіями;
– вирішення питань водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод, теплопостачання;
– здійснення контролю за якістю питної води;
– встановлення зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промисловості;
– організацію благоустрою міста, збирання, транспортування, утилізацію та знешкодження побутових відходів; знешкодження та захоронення трупів тварин;
– організацію благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;
– експлуатацію мережі вуличного освітлення;
– встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства;
– забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони;
– забезпечення участі у виконанні державних програм енергозбереження, реалізації державної інвестиційної та інноваційної політики у сфері енергозбереження;
– забезпечення організації робіт з впровадження енергетичних обстежень, розробки проектів енергозбереження, здійснення енергозберігаючих заходів з метою зменшення енергоспоживання підприємствами, установами та організаціями комунальної власності для зменшення енергоспоживання;
– внесення пропозицій щодо удосконалення систем обліку електроенергії, газу, тепло- та водопостачання, звітності з питань енергозбереження;
– проведення аналізу дотримання чинного законодавства з питань енергозбереження та встановлення засобів обліку енергоносіїв, проведення розрахунків за спожиті енергоносії споживачами;
– забезпечення підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи у осінньо-зимових умовах;
– забезпечення видачі ордерів на проведення земляних робіт;
– забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;
– здійснення заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій, залучення у встановленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення;
– створення резервного фонду для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
– підготовку і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення розмірів плати за користування природними ресурсами;
– визначення в установленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки;
– підготовку і подання на затвердження ради проектів міських програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля;
– підготовку і внесення на розгляд пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідних фондів;
– погодження питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення;
– визначення території для складування та збереження або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до законодавства;
– сприяння організації призову громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації;
– бронювання робочих місць для військовозобов’язаних на підприємствах, в установах та організаціях відповідно до законодавства;
– організацію та участь у здійсненні заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільного захисту на території міської ради;
– надання військовому комісаріату службових приміщень і жилої площі, інших послуг, енергоресурсів;
– забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту;
– забезпечення реалізації державної політики у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації, оборонної роботи та режимно-секретної діяльності;
– забезпечення реалізації державної політики у сфері лісових відносин;
– здійснення інших повноважень виконавчих органів ради в названих галузях.

2. Здійснює керівництво:
– управлінням житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради;
– відділом оборонної роботи, цивільного захисту та охорони довкілля міської ради у частині повноважень з надзвичайних ситуацій, техногенно-екологічної безпеки та охорони довкілля.

3. Координує роботу:
– ДКП „Житлово-експлуатаційна контора № 1”;
– ДКП „Житлово-експлуатаційна контора № 2”;
– ДКП „Житлово-експлуатаційна контора № 3”;
– КП „ЕКО-МІСТО”;
– КП „Зелений світ”;
– КП „Бориславводоканал”;
– КП „Вододар”;
– КП „Бориславтеплоенерго”;
– КП „Бориславсвітло”;
– КП Надра Борислава”.

4. Здійснює взаємодію з:
– МПП „Бескид”;
– ПП „Борислав Комфорт”;
– Бориславською дільницею Дрогобицького відділення ПАТ „Львівгаз”;
– Бориславським районом електромереж ПАТ “Львівобленерго”;
– Залізнична станція “Борислав” регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця»;
– територіальними органами виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства та енергозбереження (в частині виконання делегованих повноважень).

5.Керує роботою
Рад, комісій, робочих груп, утворених рішеннями виконкому або розпорядженнями міського голови.

Садлівський Роман Станіславович

Народився 28 березня 1974 року в с. Уріж Дрогобицького району Львівської області.

З вересня 1981 року до травня 1989 року навчався в Урізькій школі, де здобув неповну середню освіту.

З вересня 1989 року до липня 1993 року навчався в Стрийському технікумі механізації і електрифікації сільського господарства, де отримав середню технічну освіту за спеціальністю електрифікація сільського господарства, кваліфікація техніка-електрика.

З липня 1993 року по грудень 1994 року служив у Збройних Силах України, де здобув військову спеціальність механік-водій.

З січня 1995 по серпень 1995 року працював у ВАТ «Винницьке АТП-Агросервіс» на посаді механіка КТП.

З лютого 1996 по вересень 2015 року проходив службу в Органах внутрішніх справ України.

З вересня 1998 року до серпня 2003 року навчався в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, трудове навчання» та здобув кваліфікацію вчителя трудового навчання, креслення і безпеки життєдіяльності.

З квітня 2018р. працює на посаді першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Одружений, має двох доньок.

Loading