Секретар Бориславської міської ради

Каб. № 18/1

Тел.: (03 248) 5 21 55

E-mail: hymyn@ukr.net

Графік прийому

Химин Юрій Мирославович

1. Секретар міської ради:
– працює в раді на постійній основі;
– скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;
– веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”;
– організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” та інших законів;
– забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації”, забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;
– за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
– сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;
– організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
– забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;
– вирішує за дорученням міського голови або відповідної ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

2. Відповідає за:
– планування роботи міської ради;
– організацію та діяльність органів самоорганізації населення за місцем проживання;
– входження в асоціацію та інші форми добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування;
– організацію відкритих зустрічей міського голови з громадянами, трудовими колективами підприємств, міськими об’єднаннями громадян;
– забезпечення функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в місті;
– аналіз діяльності місцевих осередків політичних партій і громадських організацій міста та підготовку пропозицій виконкому щодо формування і реалізації засад внутрішньої політики;
– забезпечення здійснення заходів щодо Державного реєстру виборців;
– організацію роботи з виконання доручень виборців;
– проведення мирних зібрань та інших масових громадсько-політичних заходів;
– взаємодію з релігійними організаціями;
– сприяння діяльності засобів масової інформації;
– проведення консультацій з громадськістю з питань, що належать до його компетенції;
– сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова;
– аналіз та прогнозування суспільно-політичних процесів у місті;
– інформаційно-аналітичне забезпечення здійснення внутрішньої політики держави в місті;
– забезпечення інформаційного наповнення та супроводження офіційного веб-сайту міської ради;
– підготовку і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення ставки земельного податку;
– вилучення (викуп), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у комунальній власності;
– справляння плати за землю;
– здійснення контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів;
– забезпечення контролю за своєчасне оформлення речових прав на земельну ділянку;
– організацію і ведення земельно-кадастрової документації;
– вирішення земельних спорів у порядку встановленому законом;
– підготовку висновків щодо надання або вилучення у встановленому порядку земельних ділянок;
– здійснення контролю за виконанням проектів і схем землеустрою;
– здійснення контролю щодо продажу земель несільськогосподарського призначення;
– здійснення контролю за технічним станом використанням та утриманням об’єктів нерухомого майна комунальної власності;
– організацію будівництва, реконструкції і ремонту об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, а також шляхів місцевого значення;
– розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на території міста;
– підготовку і подання на затвердження ради відповідних міських містобудівних програм, генерального плану забудови міста, іншої містобудівної документації;
– встановлення на відповідній території режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;
– координацію діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови міста;
– надання відповідно до закону містобудівельних умов і обмежень забудови земельних ділянок;
– прийняття у експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у порядку, встановленому законодавством;
– організацію роботи, пов’язаної зі створенням і введенням містобудівного кадастру;
– здійснення державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації, при плануванні і забудові міста, за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності;
– порушення клопотання зупинення у випадках, передбачених законом, будівництва, яке провадиться з порушенням містобудівної документації проектів окремих об’єктів, а також може заподіяти шкоду навколишньому середовищу;
– вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування;
– забезпечення управління в межах, визначених радою, майном, що належить комунальній власності міської громади;
– підготовку і внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів міських програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, організацію виконання цих програм;
– вирішення питань придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності;
– підготовку рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;
– надання дозволу в порядку, встановленому законодавством, на розміщення реклами;
– облік відповідно до закону об’єктів нерухомого майна, незалежно від форм власності;
– облік нежилих приміщень, внесення пропозицій їх власникам щодо використання таких приміщень для задоволення потреб територіальної громади;
– вирішення інших питань у галузі земельних відносин, архітектури і будівництва, управління комунальною власністю, інформаційної політики відповідно до законодавства;
– здійснення інших повноважень виконавчих органів ради в названих галузях.

4. Здійснює керівництво:
– управлінням архітектури, земельних відносин та комунальної власності міської ради;
– відділом ведення Державного реєстру виборців міської ради;
– відділом внутрішньої політики міської ради.
– головним спеціалістом з питань депутатської діяльності.

5. Здійснює взаємодію з
– громадськими організаціями;
– політичними партіями.

6. Координує діяльність:
– КП „Радіоредакція „Слово”;

7. Керує роботою
Рад, комісій, робочих груп утворених рішеннями виконкому або розпорядженнями міського голови

Химин Юрій Мирославович

Народився 27 листопада 1977 року в місті Бориславі.

З 1985 по 1996 – навчання в СШ №8 міста Борислава. Після закінчення школи вступив в Бориславське ПТУ №7 та отримав спеціальність електромонтажник 5-го розряду.

З 1996 по 2002 – навчання в УкрДЛТУ у місті Львів, отримав спеціальність «Обладнання лісового комплексу» та здобув кваліфікацію інженера-механіка.

1996-2001 р. – електромонтер у Бориславській ЦМЛ.

2004-2005 р. – бригадир ТОВ «Товариство з іноземними інвестиціями «ТКС ФВФ».

2005 р. – бригадир «Трускавецькурорт-Сервіс».

2011-2015 р. – начальник КП «Зелений світ».

З 2015р. працює у Бориславській міській раді на посаді секретаря міської ради.

Має сина та доньку.

Loading