Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Каб. № 24

Тел.: (03 248) 5 25 59

E-mail: ssolonenko97@ukr.net

Графік прийому

Солоненко Світлана
Дмитрівна

1. Відповідає за:
– підготовку програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, організацію їх виконання;
– забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;
– забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком міста;
– попередній розгляд пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності;
– підготовку для подання до обласної ради необхідних показників та внесення пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку області;
– розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для міської громади, на підприємствах та організаціях;
– складання проекту місцевого бюджету, подання його на затвердження міської ради, забезпечення виконання бюджету, щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати виконання бюджету;
– встановлення за узгодженим рішенням відповідних рад, порядку використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності територіальних громад;
– здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і організаціях, незалежно від форм власності;
– здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням цін і тарифів;
– здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;
– сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на території Бориславської міської ради;
– забезпечення участі в розробці та здійсненні заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату для залучення коштів на розвиток інфраструктури міста;
– встановлення міських податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом;
– підготовку рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельного податку;
– встановлення для підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету;
– встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні та інші послуги;
– організацію міських ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі;
– встановлення зручного для населення режиму роботи комунальних підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування;
– здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі послуг підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, здійснення контролю за належною експлуатацією, за обслуговуванням населення цими підприємствами;
– здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів;
– організацію проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні;
– забезпечення виконання законодавства про працю щодо гарантій в оплаті праці, здійснення моніторингу у сфері оплати праці;
– сприяння зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на території міської ради, незалежно від форм власності;
– сприяння у створенні на основі законодавства спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об’єктів; залучення іноземних інвестицій для створення робочих місць;
– затвердження маршрутів і графіків руху міського пасажирського транспорту незалежно від форм власності;
– прийняття рішень про організацію стоянок та майданчиків для паркування автомобільного (пасажирського) транспорту, здійснення контролю за їх діяльністю відповідно до закону;
– залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності міської громади, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв’язку;
– забезпечення реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку міста;
– здійснення комплексного аналізу економічної та соціальної сфер міста для визначення перспектив і пріоритетів розвитку Борислава, підготовки пропозицій і заходів щодо ефективного використання ресурсного потенціалу міста та покращання його інфраструктури;
– інвестиційну і туристичну привабливість міста Борислава;
– реалізацію державної інвестиційної політики та місцевих інвестиційних програм і проектів на території міста Борислава;
– сприяння розвитку міста шляхом залучення додаткових фінансових ресурсів в соціально-економічний розвиток міста Борислава;
– налагодження співпраці з вітчизняними та іноземними партнерами міста у сфері муніципального розвитку для реалізації спільних проектів розвитку;
– створення сприятливих організаційних умов для розвитку внутрішнього, та міжнародного туризму, удосконалення екскурсійної діяльності в місті, розвитку туристичної інфраструктури та покращення фахового рівня працівників туристичної галузі, підвищення іміджу міста на туристичному ринку України;
– забезпечення розвитку і впровадження інформаційних систем, комп’ютерної техніки в апараті міської ради та її виконавчому комітеті;
– участь у соціальному діалозі, веденні колективних переговорів, укладенні територіальних угод, здійсненні контролю за їх виконанням, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території; повідомна реєстрація в установленому порядку колективних договорів і територіальних угод відповідного рівня;
– підготовку та подання на затвердження програми зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, організацію їх виконання;
– легалізацію робочих місць та зайнятість населення;
– здійснення інших повноважень виконавчих органів ради в названих галузях.

2. Здійснює керівництво:
– фінансовим управлінням міської ради;
– відділом економіки та торгівлі міської ради;
– відділом розвитку міста міської ради;
– управлінням праці та соціального захисту населення міської ради у частині дотримання чинного законодавства про працю.

3. Здійснює взаємодію з:
– територіальним органом виконавчої влади що реалізує державну політику у сфері фінансів, податків, доходів і зборів України;
– Бориславською міською філією Львівського обласного центру зайнятості;
– Управлінням Державної казначейської служби України у м. Бориславі
– Бориславським відділом обслуговування громадян (сервісний центр) ГУ ПФУ у Львівській області
– банківськими установами;
– підприємствами торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування;
– підприємствами переробної та харчової промисловості;
– міськими об’єднаннями підприємців;
– підприємствами з пасажирських перевезень;
– міськими ринками.

4. Координує роботу всіх учасників бюджетного процесу за дотриманням бюджетного законодавства на кожній його стадії.

5. Керує роботою

Рад, комісій, робочих груп, утворених рішеннями виконкому або розпорядженнями міського голови.

Солоненко Світлана Дмитрівна

Народилася 10 серпня 1963 року в смт. Східниця Львівської області. Навчалась в середній школі №2 м. Борислава, яку закінчила у 1980 році.

З 1980 р. –по 1985 р. – навчалась на економічному факультеті Львівського сільськогосподарського інституту. Отримала кваліфікацію «економіст-організатор».

Трудову діяльність розпочала в радгоспі «Новокропивницький» на посаді економіста по якості, куди була скерована за розподілом після закінчення інституту.

З 1988 р. – по 1990 р. – працювала у Бориславському міськфінвідділі.

З 1990 р. –  по травень 2016 – працювала у податкових органах.

З червня 2017р. працює у Бориславській міській раді на посаді заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Має двох дочок та сина

Loading