Рішення Бориславської міської ради “Про поновлення договору оренди землі “

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
20 грудня 2022 року Борислав №1190

Про поновлення договору оренди землі
Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 124, 1261 Земельного кодексу України, статей 8, 322, 332, 33 Закону України “Про оренду землі”, п.5 ст.16 Закону України “Про Державний земельний кадастр”, розглянувши заяву Ельвіри Угрин про поновлення договору оренди землі, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 19.12.2022 року №52/14, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Укласти на новий термін Угрин Ельвірі Михайлівні, яка зареєстрована у м.Бориславі Львівської області, договір оренди землі від 24 січня 2008 року №04.08.439.00030 на земельну ділянку площею 0,0135 га на вул.Дрогобицька,7 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:04:048:0086) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код КВЦПЗ 03.07) терміном на 5 років (землі житлової та громадської заудови).

2. Зобов’язати Ельвіру Угрин укласти додаткову угоду до договору оренди землі та провести реєстрацію поновлення права оренди на земельну ділянку.

3. Дрогобицькому управлінню Головного управління державної податкової служби у Львівській області здійснювати контроль за поступленням коштів.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Юрія Химина та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Дмитро Герман).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments