Оголошення про проведення конкурсу на  посаду керівника Бориславського закладу загальної середньої освіти І-III ступенів №7 Бориславської міської ради

Оголошення про проведення конкурсу на  посаду керівника Бориславського закладу загальної середньої освіти І-III ступенів №7 Бориславської міської ради

Строк подання документів для участі у конкурсі з 06 липня 2021 року до 04 серпня 2021 року

Найменування і місце знаходження закладу освіти: Бориславський  заклад загальної середньої освіти І-III ступенів №7 Бориславської міської ради,; вул.В.Великого 14, м. Борислав, Львівської області, 82300

Найменування посади:  директор Бориславського закладу загальної середньої освіти І-III ступенів №7  Бориславської міської ради

Умови оплати праці: посадовий оклад, доплати, надбавки директору закладу освіти встановлюються відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу МОН від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», інших нормативних документів

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України  «Про повну загальну середню освіту»:

 • є громадянином України;
 • вільно володіє державною мовою;
 • має вищу освіту ступеня не нижче магістра;
 • стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років,
 • організаторські здібності,
 • стан фізичного і психічного здоров’я  не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Перелік  документів для участі у конкурсі:

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України“Про захист персональних даних”;
 • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копія паспорта громадянина України;
 • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання ;
 • довідка про відсутність судимості;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Місце  подання документів для участі у конкурсі: вул.Шевченка, б.42,  м. Борислав,  Львівської області, 82300, відділ освіти Бориславської міської ради,  каб.  56

Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення

Конкурсний відбір відбудеться 17 серпня  2021 року за адресою:   вул. Шевченка, б.42,  м. Борислав,  Львівської    області, відділ освіти Бориславської міської ради,  каб.  56

Етапи проведення :

 • оголошення конкурсу на заміщення посади керівника закладу освіти;
 • подання документів учасниками конкурсного відбору на посаду керівника закладу  освіти;
 • відбір кандидатів на посаду керівника закладу освіти;                     
 • надання конкурсною комісією висновку щодо результатів конкурсного відбору.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

 • перевірки знань законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про корупцію», «Про працю», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 шляхом письмового вирішення тестових завдань (додаток 1);
 • перевірки професійних компетентностей шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання (додаток 2);
 • публічні та відкритої презентації державною мовою (тривалістю до 15 хвилин) проєктів програм розвитку закладу на два і шість років загальним обсягом не більше десяти сторінок (у форматі Word, Times New Roman, 14 пт, 1,5 інт) або у форматі електронної презентації  розвитку Бориславського закладу загальної середньої освіти І-III ст. №7, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах конкурсного випробування.

Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі  у конкурсі – Присташ Інна Ігорівна, номер тел.: 0960910015; Ел.пошта: prystashinna1981@gmail.com