№129-prv-2022 “Про надання дозволу на вчинення правочину”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

__________ 2022 року                        Борислав                                                           № ___

Про надання дозволу на вчинення правочину

Відповідно до п.п.4, п.б. ч.1 ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.п.2,3 ст.177 Сімейного кодексу України, ст.12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітей», ст.ст. 17, 18 «Про охорону дитинства», п.67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №866 від 24.09.2008 року «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», враховуючи подання начальника служби у справах дітей від 03 червня 2022 року № ***, розглянувши звернення ************** та долучені до нього документи, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Дозволити ***************** укласти договір купівлі-продажу квартири № ****, що знаходиться в будинку № *** на вул.********* в м.Бориславі, Львівської області, право користування якою має малолітня *************, *************** року народження.

2. Координацію за виконанням цього рішення покласти на службу у справах дітей міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Роксоляну Гарасимів.

Міський голова                                                                                 Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments