Рішення Бориславської міської ради “Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) в Бориславській міській територіальній громаді “

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
27 січня 2022 року Борислав №864

Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) в Бориславській міській територіальній громаді

Відповідно до п.42 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст.10,17 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, Закону України “Про основи містобудування в Україні”, „Про благоустрій населених пунктів”, “Про рекламу”, “Про охорону культурної спадщини”, “Про адміністративні послуги», «Про благоустрій населених пунктів», Постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 „Про затвердження типових Правил розміщення зовнішньої реклами”, Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1173 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо відповідності основним вимогам до дозвільної системи у сфері господарської діяльності», розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 №718-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Львівської області», Правил благоустрою та порядку утримання території міста Борислава затверджених рішенням Бориславської міської ради від 17.06.2010 року №1137 в редакції відповідно до рішення Бориславської міської ради від 19.06.2014 року №1421» та з метою врегулювання діяльності у сфері розміщення малих архітектурних форм (вивісок) в Бориславській міській територіальній громаді, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Порядок розміщення малих архітектурних форм (вивісок) в Бориславській міській територіальній громаді, що додається.

2. Управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради (Бреньо Любомир) рішення оприлюднити у місцевих засобах масової інформації та розмістити на офіційному веб – сайті міської ради.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія.

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments