Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Для ознайомлення громадськості оприлюднюємо повідомлення ТОВ “Енерготех Менеджмент” про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ТОВ “Енерготех Менеджмент”, які знаходяться за адресою: 82300, Львівська обл., Дрогобицький р-н, м. Борислав, вул. Трускавецька, 90-Г.

Повідомлення про намір отримання дозволу для ознайомлення з ним громадськості:

повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання – Товариство з обмеженою відповідальністю “Енерготех Менеджмент” (ТОВ “Енерготех Менеджмент”);

ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ – 44212988;

місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання – 08601, Київська обл., Обухівський р-н, м. Васильків, вул. Декабристів, буд. 49, тел: (044) 494-31-11, Еmаіl: enerhotekhmenedzhment@gmail.com;

місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика – 82300, Львівська обл., Дрогобицький р-н, м. Борислав, вул. Трускавецька, 90-Г;

мета отримання дозволу на викиди – отримання дозволу для новоствореного об’єкту;

відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля – були проведені процедури оцінки впливу на довкілля (далі – ОВД) для планованої діяльності, за результатами яких отриманий позитивний висновок з ОВД планованої діяльності “Будівництво автогазонаповнювальної компресорної та автозаправної станції із автогазозаправним пунктом по вул. Трускавецькій в м. Борислав, Львівської області” №03.02-20188211550/2 від 25.01.2019;

загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування) – основною діяльністю ТОВ “Енерготех Менеджмент” є роздрібна торгівля пальним. На орендованій земельній ділянці (к/н 4610300000:08:013:0142, площа 0,12 га) облаштовано автогазонаповнювальну компресорну та автозаправну станцію із автогазозаправним пунктом (далі – АЗС із АГЗП), де здійснюється прийом, зберігання і відпуск бензинів марок А-92, А-95, дизельного палива та суміші пропан-бутану (зрідженого вуглеводневого газу, далі – ЗВГ) і сервісне обслуговування водіїв і пасажирів. Розрахункова продуктивність АЗС: 200 заправок на добу нафтопродуктами з реалізацією 840 м3/рік бензинів і 1120 м3/рік дизельного пального. Розрахункова продуктивність АГЗП – 100 заправок на добу з реалізацією 1400 м3/рік пропан-бутанової суміші. Для зберігання нафтопродуктів та ЗВГ передбачені підземні резервуари об’ємом 40 м3 та 10 м3 відповідно. Для резервного живлення АЗС із АГЗП у разі відсутності електропостачання встановлений дизельний генератор;

відомості щодо видів та обсягів викидів – у результаті виробничої діяльності стаціонарних джерел АЗС (за умови роботи дизельного генератора протягом близько 720 годин на рік) в атмосферне повітря здійснюватимуться потенційні викиди наступних забруднюючих речовин (тонн/рік): азоту діоксид – 0,337938; акролеїн – 0,000007; аміак – 0,004636; ангідрид сірчистий – 0,052803; бензин нафтовий малосірчистий – 1,127139; бензол – 0,00486; бутан – 0,439662; вуглеводні граничні С1219 – 0,035458; вуглецю оксид – 0,274575; ксилол – 0,00287; пропан – 0,581459; сажа – 0,021121; сірководень – 0,000165, толуол – 0,004637, а також парникові гази: метан – 0,010856; діоксид вуглецю – 9,228404. Загальний річний обсяг викидів забруднюючих речовин у цілому по об’єкту складає 12,12659 тонн (у т.ч. НМЛОСи (бутан, бензин, вуглеводні, пропан) – 2,183719 т). Зафіксовані перевищення порогових значень потенційних викидів по НМЛОСах, тому, згідно ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря, об’єкт відноситься до другої групи, що передбачає взяття його на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря відповідно до Наказу №177 від 10.05.2002р.;

заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання – відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від 09.03.2006р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розроблялися;

перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання – не розроблялися;

дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів – відсутні;

відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству – пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству, відповідно до результатів розрахунку розсіювання, на межі нормативної санітарно-захисної зони приземні концентрації по усіх забруднюючих речовинах не перевищують ГКД (ОБРВ) атмосферного повітря та відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006р.;

адреса обласної держадміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди – Львівська обласна військова (державна) адміністрація, Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА: 79026 м. Львів, вул. Стрийська, 98, тел. (032) 238-73-83);

строки подання зауважень та пропозицій – протягом 30 календарних днів з дати публікації даного повідомлення. Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами опубліковано 15.11.2023 p. у газеті “Fortuna” №45 (809).

Loading