1028-mr5-2024 “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання безоплатно земельної ділянки у власність”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
_2024 року м. Борислав №_______

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання безоплатно земельної ділянки у власність

Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 40, 791, 118, 121, 122, 125, 126, 186, частини 2 статті 134, підпункту 5 пункту 27 Розділу Х “Перехідні положення” Земельного кодексу України, статей 25, 55 Закону України “Про землеустрій”, частини 5 статті 16 Закону України “Про Державний земельний кадастр”, розглянувши заяву Мар’яни Токарчик про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання її у власність, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від ____________2024 року №_______, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га на вул.Шевченка,83 у с.Уріж Дрогобицького району Львівської області (кадастровий номер 4621288600:01:002:0092) та передати її безоплатно у власність Токарчик Мар’яні Степанівні, яка зареєстрована у с.Уріж Дрогобицького району Львівської області, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 02.01, за рахунок земель, які надані для будівництва і обслуговування житлових будинків (землі житлової забудови).

2. Мар’яні Токарчик провести реєстрацію права власності на земельну ділянку.

3. Головному управлінню Державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності та здійснювати контроль за поступленням коштів.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Герман Дмитро).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments