№108-prv-2024 „Про надання статусу дитина-сирота неповнолітньому *****, ***** та збереження права користування житлом за ним”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

__________ 2024 року м. Борислав № ___

Про надання статусу дитина-сирота неповнолітньому *****, ***** та збереження права користування житлом за ним

Відповідно до підпункту 4 пункту б статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 1, статті 5 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», пунктів 21, 22 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», статті 71 Житлового кодексу України, статті 18 Закону України «Про охорону дитинства», пункту 1.7 Правил опіки та піклування, затверджених наказом Державного Комітету України у справах сім’ї та молоді Міністерства охорони здоров’я України Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 року № 34/166/131/88, статті 11 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних та безпритульних дітей» враховуючи подання служби у справах дітей міської ради від 11.04.2024 року № 135 «Про надання статусу дитина-сирота неповнолітньому *****, ***** та збереження права користування житлом за ним», протоколу комісії з питань захисту прав дитини від 09.04.2024 року № 13, розглянувши заяву ***** та долучені до неї документи, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Надати статус дитина-сирота неповнолітньому, *****, *****, у зв’язку із смертю його батьків.
2. Зберегти за *****, *****, до набуття ним повноліття, право користування квартирою *****.
3. Зняття з реєстрації місця проживання ***** проводити за погодженням органу опіки та піклування Бориславської міської ради.

4. Координацію за виконанням цього рішення покласти на службу у справах дітей міської ради (Ганна Подставек).

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Роксоляну Гарасимів.

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments