№133-prv-2019 „Про оформлення права комунальної власності на нежитлову будівлю (громадський будинок) на вул. Дрогобицька, 439 у м. Бориславі”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
________________          Борислав       № ________

Про оформлення права комунальної власності на нежитлову будівлю (громадський будинок) на вул. Дрогобицька, 439 у м. Бориславі

Відповідно до підпункту 10 пункту б статті 30, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», беручи до уваги звернення управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури від 19 квітня 2019 року № 01-20/237, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Оформити право комунальної власності за територіальною громадою міста Борислава, в особі Бориславської міської ради на об’єкт нерухомого майна – нежитлову будівлю (громадський будинок) загальною площею 246, 0 кв.м., за адресою: вул. Дрогобицька, 439, м. Борислав, Львівська область.
2. Управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури Борисласької міської ради (Т. Баумкетнер) вжити заходів для реєстрації у встановленому порядку права комунальної власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, відповідно до пункту 1 цього рішення.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю. Химина .

Міський голова                                                        І.Р. Яворський

Attachments