№319-prv-2023 “Про схвалення Програми організації і проведення громадських робіт y Бориславській міській територіальній громаді у 2024 році”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

______ 2023 року м.Борислав №___

 

Про схвалення Програми організації і проведення громадських робіт y Бориславській міській територіальній громаді у 2024 році

Відповідно до підпункту 7 пункту б частини першої статті 34 та пункту 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини третьої статті 31 Закону України «Про зайнятість населення», постанови Кабінету Міністрів України № 175 від 20 березня 2013р. «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру», беручи до уваги доповідну записку начальника відділу економіки та торгівлі Попеля Лева від 28.11.2023 року, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Схвалити Програму організації і проведення громадських робіт у Бориславській міській територіальній громаді у 2024 році, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Світлану Солоненко та керуючого справами виконкому Ігоря Кобилецького відповідно до розподілу їх посадових обов’язків.

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments